Svetovalna služba

Šolska svetovalna služba se vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj na šoli. Pomoč nudi tako učencem kot staršem in učiteljem.

Veliko pozornosti nameni otrokom s posebnimi potrebami in nadarjenim učencem.

Področja delovanja šolske svetovalne službe so: šolanje otrok, karierna orientacija, telesni, osebnostni in socialni razvoj otrok, vzgoja, šolska klima, učenje in poučevanje. Pomaga tudi pri reševanju socialno-ekonomskih stisk otrok oz. njihovih družin.

Poleg učiteljev, svetovalnih delavk, pedagoginje in specialnih pedagoginj dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami izvajata tudi logopedinja iz Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana in tiflopedagoginja iz Centra IRIS (Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne).

 

TELEFONSKI ŠTEVILKI ZA STIKE

Dostopnost