Zdrava šola

Evropska mreža Zdravih šol je nastala kot skupni projekt Svetovne zdravstvene organizacije, Sveta Evrope in Evropske unije s skupnim ciljem promoviranja zdravja v šolskem okolju.

Zdrave šole promovirajo zdravje in dobro počutje, tako učencev kot vseh zaposlenih skozi dobro načrtovan učni načrt tako na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju.

Bistveno je, da šola vključi promocijo zdravja v vse vidike vsakdanjega življenja, tako v učni načrt kot skriti učni načrt. Ena od lastnosti zdravih šol je celostni pristop.

Zdrava šola skuša vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. Tako učence kot zaposlene skuša spodbujati, da pozitivno vplivajo na svoje (telesno, duševno, socialno in okoljsko) zdravje.

S priključitvijo naše šole v mrežo Zdravih šol se šola zaveže, da bo spodbujala uresničevanje naslednjih ciljev.

Cilji evropske mreže zdravih šol so:
 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja
 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Nacionalni inštitut za javno zdravje skupaj s šolami vsako leto izbere vsebinsko »rdečo nit«, ki jo poglobljeno obravnavamo tri leta.

V šolskem letu 2016/17 bomo skušali slediti rdeči niti Zdravih šol »DUŠEVNO ZDRAVJE, PREHRANA, GIBANJE«.

Načrtovane naloge, projekti, dejavnosti, aktivnosti v šolskem letu 2016/17:
• Skrb za zdrave in čiste zobe
• Slovenski tradicionalni zajtrk
• Shema šolskega sadja in obiranje jabolk v lastnem sadovnjaku ter njihova predelava
• Sodelovanje z zdravstvenim domom in medicinsko sestro
• Zlati sonček
• Ločeno zbiranje odpadkov, papirja, zamaškov, kartuš
• Unicefove punčke
• Medgeneracijsko sodelovanje
• Ohranjanje kulturne dediščine (prenašanje kulturnega izročila novim rodovom)
• Šport za zdravje
• Šport za sprostitev
• Eko vrt

Vodja projekta: Barbara Zupančič

Dostopnost