Rastem s knjigo 2021/2022

Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture, namen katerega je osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.

Projekt je Ministrstvo za kulturo začelo izvajati v šolskem letu 2006/2007, najprej zgolj za osnovne šole. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije ga je začela voditi ob ustanovitvi leta 2009. Projekt se izvaja v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi in srednjimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter osnovnimi in srednjimi šolami v zamejstvu (Avstrija, Madžarska, Italija). Sodelujemo tudi z učitelji, ki poučujejo slovenščino v t. i. sobotnih šolah (Amerika, Avstralija), pri dopolnilnem pouku v tujini (Belgija, BiH, Srbija, Hrvaška, Francija idr.) in v Evropskih šolah (Bruselj, Luksemburg, Frankfurt idr.)

Cilji projekta so:

  • spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja, 
  • promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,
  • spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic,
  • motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

Potek projekta na naši šoli

V okviru projekta vsako leto sedmošolci prejmejo v dar knjigo, ki jo preberejo za domače branje. Letos je bila izbrana knjiga Vinka Möderndorferja z naslovom Jaz sem Andrej.

Sledi pogovor o knjigi in različne dejavnosti, s katerimi poskušamo učitelji slovenščine knjigo približati učencem. 

Knjige so nas čakale v knjižnici Prežihovega Voranca v Ljubljani, ki je žal tudi letos zaradi korone nismo mogli obiskati, zato sem jih učencem januarja pripeljala na šolo in kmalu so se lotili branja. Knjiga Jaz sem Andrej je bila letos njihova tretja knjiga, ki so jo prebrali za domače branje. 13. 6. smo imeli na šoli kulturni dan in s sedmošolci smo se lotili nadaljevanja projekta Rastem s knjigo.

Učenci so s pomočjo PPT predstavitve in različnih video posnetkov spoznali, katere vrste knjižnic poznamo, kako delujejo, kako se v knjižnico vpišemo in načine razvrščanja gradiva. Predstavljen jim je bil tudi program COBISS, s pomočjo katerega lahko preverimo razpoložljivost gradiva, podaljšamo izposojene knjige, gradiva rezerviramo … Pogovarjali smo se o vedenju v knjižnici. Spoznali smo potujočo knjižnico in knjižnico za slepe. V okviru projekta Rastem s knjigo so si ogledali Promocijski film Mestne knjižnice Ljubljana in predstavitveni video o knjigi Jaz sem Andrej.

Učenci so vsebino knjige poznali zelo dobro, kar kaže na to, da so jo resnično prebrali in da jih je vsebina pritegnila. Pogovor o knjigi smo izvedli tako, da so izpostavili teme, ki jih zanimajo (ljubezen, ločitev, medsebojni odnosi) in o teh temah smo se pogovarjali. Nato so učenci napisali tudi mnenje o knjigi in glede na zapisano, jim je bila knjiga všeč, saj govori o problemih, s katerimi se srečujejo tudi sami in jim je o njih s starši nerodno govoriti.

Glede na to, da so knjigo pohvalili, sem jih spodbudila, da jo posodijo še kakemu »Andreju«, da bo tudi on lažje premagoval stiske, s katerimi se soočajo mladostniki.

       Ko smo se pogovorili o vsebini, smo se lotili še spoznavanja avtorja. Oblikovali smo plakat z najpomembnejšimi podatki o Vinku Möderndorferju, ki smo ga izobesili v šolski avli, da ga bodo lahko tako spoznali tudi drugi učenci naše šole.

Nekaj učencev je odšlo v šolsko knjižnico, kjer so preizkusili prej pridobljeno znanje, kako se išče knjige v knjižnici. Poiskali so vse knjige Vinka Möderndorferja, ki jih imamo v šolski knjižnici, in naredili razstavo.

Ob koncu kulturnega dne so učenci na šolskih tabličnih računalnikih rešili še anketo o knjigi, ki so jo pripravili s strani JAK.

Kako je delo potekalo in kakšen je bil rezultat, pa si lahko pogledate na spodnjih fotografijah.

Velike Lašče, 23. 6. 2022

Pripravila Marija Lampret, učiteljica slovenščine in koordinatorka projekta RSK na OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče

Dostopnost