Inovativnost

Na naši šoli poteka projekt, ki spodbuja ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost med mladimi. Letos s sloganom Mladim se dogaja. S projektom smo pričeli v šolskem letu 2013/2014. Vključenih je bilo osemnajst osmošolcev, v letošnjem letu pa so se jim pridružili tudi učenci ostalih razredov tretje triade.

Če želimo, da bo ustvarjalnost in inovativnost postala pomemben del učnega procesa, je treba poiskati pristope, ki spodbujajo in opogumljajo učence, da se bodo v šoli v večini lahko izražali inovativno. Seveda pa spodbujanje učencev, da ustvarjajo nove zamisli, predstavlja le začetni korak. Dobro idejo je treba tudi razviti, ji dati oprijemljivo obliko in jo spraviti v uporabo ter jo nekega dne tudi tržiti. Za to pa je potrebno ustrezno vodenje, čas in specifično znanje. Čeprav šola ni podjetje, je vendarle pomembno, da imajo tudi učenci priložnost ustvarjalne ideje in dosežke predstaviti in tako razvijati ter ponotranjiti inovativno ravnanje. To vključuje obvladovanje določenih faz in postopkov, ki se jih učenci lahko naučijo, če so ustrezno vodeni.

Poudarjeno je celostno učenje, ki omogoča reševanje problemov v realističnih situacijah. To pomeni, da šolsko delo ne sme biti ločeno od lokalne skupnosti in procesa produkcije. Tak proces krepi samozavest in gradi kompetenco. Na ta način se razvija kompetenca podjetnosti.

Pristop, ki ga razvijamo, temelji na konceptu, ki pomeni prehod od podjetniškega izobraževanja v smislu, „kako voditi podjetje“, k razvoju splošnih kompetenc, uporabnih v vsakdanjem življenju. Gre za zmožnost učenca, da zna idejo “spraviti” v akcijo, jo razviti in udejanjiti. Poudarjeno je spodbujanje ustvarjalnega in inovativnega reševanja problemov.

V okviru programa Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi, ki ga izvaja SPIRIT Slovenija, javna agencija pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, si prizadevamo na osnovni šoli razvijati kompetence mladih in sodelujočih v učnih procesih v osnovnih šolah s področja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti.
Z aktivnostmi v okviru programa smo želeli doseči naslednje cilje:

   • zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetništvo: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, samozavest …,
   • oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in podjetništva za družbo,
   • spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji tudi zato, da se posamezniki odločajo za uresničevanje svojih idej in udejanjanja lastnih podjemov,
   • zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje učencev, staršev, učiteljev, podjetij in lokalne skupnosti.

Naloge, ki smo si jih zadali, so bile nadaljevanje lanskoletnega dela in smo že imeli nekatere ideje in smernice za izvedbo.

Šolska maskota POPSZI in lampioni

Zares se je dogajalo. Razveselili smo se, ko nam je gospa ravnateljica namenila prostor nad zbornico. Pridobili smo svetel prostor za ustvarjanje. Nismo se srečevali samo enkrat tedensko, kot smo načrtovali na začetku šolskega leta, srečevali smo se zjutraj pred poukom, v času prostih ur in po pouku. Idej pa je bilo toliko, da smo jih kar težko dohajali in realizirali. Sodelovanje je potekalo tudi na relaciji šola – starši – lokalna skupnost. Vendar pa tudi tokrat ni šlo brez donatorjev, ki so se prijazno odzvali prošnji po pomoči. Zahvala gre: HELIOSU in gospodu Hermanu Kopaču, trgovskemu centru OBI in gospe Marjeti Kokalovič ter podjetju BEMA TRADE d. o. o.

Zavihali smo rokave in s sodelovanjem gospe Starčeve prebarvali stene. Vzdušje je postalo še bolj veselo, optimistično in pozitivno. Nastali so čudoviti lampijoni, ki so v mesecu decembru krasili trg v Velikih Laščah. Ves čas pa je nastajala tudi šolska maskota – POPSZI. Veliko smo naredili sami, pri šivanju pa nam je pomagala gospa Leščanec. Zakaj takšno ime? Prav zato, ker naša šola razvija vrednote: poštenost, odgovornost, prijateljstvo, spoštovanje, znanje in seveda inovativnost. Lahko bi rekli, da imajo te vrednote prav vsi učenci, ki so se družili in ustvarjali. Prav POPSZI pa je na zaključni prireditvi prvič pospremil v šolo bodoče prvošolce.

Moja vloga je bila na začetku zelo velika. Pripravila sem vsebinski in časovni načrt, ustrezno klimo in s svojim znanjem in veščinami pritegnila posameznike, da bi k delu pristopili zaradi svoje radovednosti, da bi bili pri delu vztrajni, pri tem lahko uporabili svojo domišljijo, bili disciplinirani in bi radi sodelovali. Trudila sem se, da načrtujem pouk, kjer ne bodo učenci le izvajalci mojega natančno izdelanega scenarija, ampak, da organiziram dejavnosti, ki podpirajo sodelovalno delo, in da lahko kritično izrazijo in realizirajo svoje ideje. Imela sem veliko srečo, da so učenci pristopili zelo zrelo in so bili ves čas aktivni, pri tem pa razvijali kompetence, kot so znanje, veščine in osebnostne značilnosti.

Prižig luči in lampionov

OJ, VESELI ZIMSKI ČAS,
KO PRIHAJA SPET MED NAS
DOBER IN PRIJAZEN MOŽ,
KI DARIL ‘MA ZVRHAN KOŠ.

SMREČICE OKITIMO,
LUČICE PRIŽIGAMO,
RAJAMO, PREPEVAMO,
SREČO, RADOST VOŠČIMO.
(B. Oblak)

Prav ta pesem se je 4. decembra zgodila na trgu v Velikih Laščah. Gospa ravnateljica in vsi, ki smo aktivno sodelovali v projektu Inovativno reševanje problemov, smo imeli priložnost, da prižgemo del lučk in lampijone, ki krasijo naš kraj. Le te smo skupaj z učenci izdelovali prav v okviru tega projekta.

Pri prvem stisku stikala sta gospod župan Anton Zakrajšek in Jure obarvala trg v modro barvo. Sledilo je ponovno odštevanje. Tokrat je prižgala lučke gospa ravnateljica mag. Metoda Kolar, pridružile pa so se ji tudi Ula, Petra in Saša. Sledil je še prižig lučk pri glasbeni šoli in pred osnovno šolo, lampijoni pa so zasvetili tudi v Trubarjevem parku.

Želimo vam, da bi vam te lučke pregnale skrbi in slabo voljo in ne pozabimo, malenkosti so tiste, ki nas naredijo zadovoljne in srečne. Pa veselo in pogumno v leto 2016.

Izdelovanje klopi iz palet

V mesecu januarju smo pričeli zbirati ideje za izdelavo klopi iz palet. Naredili smo osnutke in načrt, ter se lotili dela. Vesela sem, da so se v sam proces vključili tudi starši učencev, ki obiskujejo projekt. Še posebna zahvala gre gospodu Andreju Vidmarju, ki je pomagal pri pridobivanju materialov in pri sami izvedbi ter gospodu Brinjšku, ki je naredil in pripeljal palete.
Ena klop je že narejena in tudi zelo obiskana. Zdaj so na vrsti še nove. Nekaj klopi bomo naredili tudi v okviru OPB za sedenje pred šolo.

Dostopnost