PŠ Rob

 

Šolstvo v Robu, ima zelo dolgo tradicijo in sicer bomo letos zabeležili 154 let. V šolskem letu 2023/2024, sta na podružnični šoli organizirana dva oddelka in v popoldanskem času, še oddelek podaljšanega bivanja. Razredničarka 1./2. razreda je Dragica Dobravec, razredničarka 3./4. razreda pa Sonja Škrlj. Oddelek podaljšanega bivanja od 1. do 4. razreda, vodi Mateja Gartner, ki v vseh razredih poučuje še likovno umetnost. Z jutranjim varstvom vozačev, pričnemo ob prihodu prvega kombija in sicer ob 7.00 uri. Pouk pričnemo ob 8.15 uri in zaključimo ob 12.35 uri. Takrat so za učence vozače organizirani prevozi z dvema kombijema, ostali učenci pa pričnejo s kosilom. Ob ponedeljkih in torkih učenci 4.r obiskujejo neobvezna izbirna predmeta NRA in NŠP na centralni šoli. Učenci 1./2. razreda, se udeležujejo pravljičnega krožka, učenci 3./4. pa gibalnih iger in prve pomoči. Otroški pevski zbor, ki nastopa na vseh prireditvah, ob torkih vodi Sonja Škrlj. Šola sodeluje s PGD Rob, s PGD Veliki Osolnik, KUD om Rob, s Podeželskimi ženami in s Čajankami, ob različnih priložnostih. Za potrebe športa, uporabljamo novo, veliko igrišče in igrala na ločenem, peščenem delu, v primeru slabega vremena pa imamo na voljo dvorano, v Domu krajanov Rob. Učenci poleg dobro založene šolske knjižnice, vsak petek obiščejo še knjižnico Prežihovega Voranca, ki se nahaja v Domu krajanov Rob. Dneve dejavnosti in šole v naravi, izvajamo skupaj z učenci centralne šole in učenci s PŠ Turjak. Izbrane dneve dejavnosti pa izvedemo ob pomoči društev v kraju samem in tako krepimo medgeneracijsko družene in nabiramo bogate izkušnje preteklosti.

 

 

Šolski zvonec:

URE

ODMORI

1. ura

8.15 – 9.00

MALICA

9.00 – 9.20

2. ura

9.20 – 10.05

1. odmor

10.05 – 10.10

3. ura

10.10 – 10.55

2. odmor

10.55 – 11.00

4. ura

11.00 – 11.45

3. odmor

11.45 – 11.50

5. ura

11.50 – 12.35

KOSILO

12.35 – 13.00

6. ura

13.00 – 13.45

 

 

 

Dostopnost