Prevozi


Jutranje vožnje
Popoldanske vožnje

Učenci, ki imajo možnost prevoza s šolskim avtobusom ali minibusom, niso upravičeni do prevoza s šolskim kombijem, razen v popoldanskem času, ko avtobus in minibus ne vozita več in je imel učenec pouk na naši šoli.

Šolski prevoz je namenjen prihodu otrok v šolo in iz šole domov. Za obisk glasbene šole in ostalih dejavnosti morajo starši poskrbeti sami. Po teh dejavnostih učenci lahko koristijo prevoz le, če je v vozilu prostor. Dodatnih prevozov zaradi obšolskih dejavnosti šola ne more in ni obvezna organizirati. Prav tako šola ne organizira varstva oziroma dežurstva zaradi čakanja otrok na izvenšolske dejavnosti.

ŠOLSKO LETO 2022/23:

Jutranje vožnje (zadnje spremembe: 12. 12. 2022)

AVTOBUS – NOMAGO:

VOŽNJA

ČAS IN SMER VOŽNJE

1.

Srobotnik 6.15, Dvorska vas 6.22, Mala Slevica 6.25, Hrastinjaki 6.27,
V. Lašče (šola) 6.35

2.

Male Lašče (predmetna stopnja) 6.38, Rob (učenci iz Roba in Velikega Osolnika) 6.50, Dolščaki 6.52, Knej 6.56, Rašica 6.59, Male Lašče (predmetna stopnja) 7.01, V. Lašče (šola) 7.03

3.

Mali Ločnik 7.10, Veliki Ločnik 7.13, Mali Ločnik 7.16, Gradež 7.20,
Turjak 7.25, V. Lašče (šola) 7.30

MINIBUS – NOMAGO:

VOŽNJA

ČAS IN SMER VOŽNJE

1.

Podžaga 6.30, Karlovica 6.32, Mala Slevica 6.36, Hrastinjaki 6,37, Dvorska vas 6.40, Prilesje 6.42, Retje 6.44, Srebotnik 6.45,  V. Lašče (šola) 6.47

2.

Kukmaka 6.54, Grm 6.59, Jakičevo 7.02, Hlebče 7.04, Hrustovo 7.05, Podulaka 7.06, V. Lašče (šola) 7.16

3.

Velike Lašče (postaja) 7.20, Male Lašče 7.25, Pušče 7.29, V. Lašče (šola)7.35

KOMBI – BORGER-GREMO:

VOŽNJA

ČAS IN SMER VOŽNJE

1.

Osredek 6.05, Purkače 6.10, Strletje 6.20, Mački 6.25, Pečki 6.30,

Rob (šola) 6.33 (celotna vožnja za učence centralne šole)

2.

Tomažini 6.37 (samo za učence predmetne stopnje), Gradišče 6.38, Rob 6.40

Rupe 6.50, Mohorje 6.53, Vrh 6.55, Boštetje 6.57, Rob (šola) 7.11,

Kukmaka (zgornja) 7.22, V. Lašče (šola) 7.25

3.

Podsmreka 7.31, Ulaka (predmetna stopnja) 7.34, V. Lašče (šola) 7.39

4.

Veliki Osolnik 7.49, Podhojni hrib 7.54, Rob (šola) 7.56 (celotna vožnja za učence PŠ Rob)

5.

Osredek 8.01, Uzmani 8.06, Strletje 8.08, Pečki 8.10, Rob (šola) 8.15 (celotna vožnja za učence PŠ Rob)

KOMBI – MIKLIČ:

VOŽNJA

ČAS IN SMER VOŽNJE

1.

Škrlovica 6.00 , Podkraj 6.02, Medvedjek 6.05, V. Lašče (šola) 6.10

Logarji 6.20, Marinčki  6.22 (samo za učence predmetne stopnje), Tomažini 6.23 (samo za učence predmetne stopnje), Gradišče 6.24, Rob 6.27

2.

Veliki Osolnik 6.35, Rob (šola) 6.43 (celotna vožnja samo za učence centralne šole)

3.

Podhojni hrib (za učence centralne šole in OŠ Ljubo Šercer Kočevje) 6.45, Škamevec 6.50, Male Lašče (za učence OŠ Ljubo Šercer Kočevje) 7.00, V. Lašče (šola) 7.02, Mala Slevica (za učence OŠ Ljubo Šercer Kočevje) 7.07, Kočevje 7.45 (samo za učence OŠ Ljubo Šercer Kočevje)

KOMBI – PETERLIN:

VOŽNJA

ČAS IN SMER VOŽNJE

1.

Stope 6.40, Podlog 6.45, Male Lašče (za učenko 9.a) 6.55, V. Lašče (šola) 6.57

KOMBI – JUVANEC:

VOŽNJA

ČAS IN SMER VOŽNJE

1.

Naredi 6.06, Dednik 6.15, Selo 6.23, V. Lašče (šola) 6.43 (celotna vožnja za učence centralne šole)

2.

Ulaka (razredna stopnja) 6.48, Brankovo 6.50, Kaplanovo 6.55, Krkovo 7.00, Poznikovo 7.05, V. Lašče (šola) 7.15

3.

Velika Slevica 7.20, V. Lašče (šola) 7.25

4.

Marinčki 7.55, Tomažini 7.57, Dolščaki 8.00, Rob (šola) 8.03 (celotna vožnja za učence PŠ Rob)

5.

Gradišče 8.06, Rob (šola) 8.10 (celotna vožnja za učence PŠ Rob)

KOMBI – ŠAVLI: 

VOŽNJA

ČAS IN SMER VOŽNJE

1.

Prazniki 6.46, Četež 6.52, Ščurki 6.57, Turjak (Podturjak) 6.58, Turjak (proti gradu) 7.04, Turjak (avtobusna postaja) 7.05, Turjak (šola) 7.06

2.

Gradež (nad 100) 7.11, Turjak št. 4 7.16, Mali Ločnik (za učence PŠ Turjak) 7.19, Turjak (avtobusna postaja) 7.22, Turjak (šola) 7.23

3.

Mali Osolnik 7.27, Turjak (šola) 7.30

4.

Gradež (ob glavni cesti) 7.32, Turjak št. 4 7.34, Turjak (proti Bajdincu) 7.35, Turjak (šola) 7.38

KOMBI – RETA RIBNICA:

VOŽNJA

ČAS IN SMER VOŽNJE

1.

D. Podpoljane 7.00, Praproče 7.05, G. Podpoljane 7.07, V. Lašče (šola) 7.12

2.

D. Podpoljane 7.20, V. Lašče (šola) 7.26

 

   
   
   

Popoldanske vožnje

Objavljeno: zadnje spremembe 22. 9. 2022

ŠOLSKO LETO 2022/23:

AVTOBUS – NOMAGO:

DAN

ČAS IN SMER VOŽNJE

PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK PETEK

po 5. šolski uri, 13.15 izpred CŠ: Rašica, Podlog, Knej, Dolščaki, Rob

po 6. šolski uri, 13.50 izpred CŠ: Srobotnik, Retje, Prilesje, Podkraj, Dvorska vas, M. Slevica, Hrastinjaki, Žaga, Podžaga, Karlovica, Podkogelj, Logarji, Stope, Rob, Gradišče, Dolščaki, Knej, Podlog

po 7. šolski uri, 14.55 izpred CŠ: Prilesje, Podkraj, Dvorska vas, M. Slevica, Hrastinjaki, Žaga, Podžaga, Karlovica, Podkogelj, Logarji, Stope, Rob, Gradišče, Dolščaki, Knej, Podlog

*Na avtobus gredo tudi učenci iz Marinčkov, Tomažinov. Izpred PŠ Rob bodo odpeljani domov.

MINIBUS – NOMAGO:

DAN

ČAS IN SMER VOŽNJE

PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK PETEK

po 5. šolski uri, 12.55 izpred CŠ: Turjak, Gradež, Mali Ločnik, Veliki Ločnik

URNIK A – 13.15 izpred CŠ: Turjak, Gradež, Mali Ločnik, Veliki Ločnik

URNIK A – 13.50 – izpred CŠ: V. Lašče (postaja), Male Lašče, Kukmaka, Grm, Jakičevo, Hlebče, Hrustovo, Podulaka, Pušče

URNIK B – 13.15 – izpred CŠ: V. Lašče (postaja), Male Lašče, Kukmaka, Grm, Jakičevo, Hlebče, Hrustovo, Podulaka, Pušče

URNIK B – 13.50 izpred CŠ: Turjak, Gradež, Mali Ločnik, Veliki Ločnik

 
po 6. šolski uri, 14.25 izpred CŠ: Male Lašče, Rašica, Turjak, Gradež, Veliki Ločnik, Mali Ločnik
po 7. šolski uri, 14.55 izpred CŠ: Male Lašče, Rašica, Turjak, Gradež, Veliki Ločnik, Mali Ločnik
 

KOMBI – BORGER:

DAN

ČAS IN SMER VOŽNJE

PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK PETEK

po 4. šolski uri, 12.40 izpred PŠ Rob (SAMO ZA UČENCE PŠ ROB): V. Osolnik

po 5. šolski uri, 13.15 – izpred CŠ: Podsmreka, Ulaka, Stope (zgornje), Brankovo, Kaplanovo

po 6. šolski uri, 14.10 izpred PŠ Rob: Marinčki, Tomažini, Bavdek, Mački, Strletje, Purkače, Pečki, Osredek, Podhojni hrib, Veliki Osolnik, Škamevec, Laze

po 7. šolski uri, 15.20 izpred PŠ Rob: Marinčki, Tomažini, Bavdek, Mački, Strletje, Purkače, Pečki, Osredek, Podhojni hrib, Veliki Osolnik, Škamevec, Laze

po 7. šolski uri, 15.35 izpred PŠ Rob: Marinčki, Tomažini, Bavdek, Mački, Strletje, Purkače, Pečki, Osredek, Podhojni hrib, Veliki Osolnik, Škamevec, Laze

KOMBI – MIKLIČ:

DAN

ČAS IN SMER VOŽNJE

PONEDELJEK

TOREK

SREDA
ČETRTEK
PETEK

po 5. šolski uri, 13.15 izpred CŠ: Podkraj, Škrlovica, Velika Slevica, Kaplanovo, Podkraj, Krkovo, Poznikovo, Črni potok

po 7. šolski uri, 15.00 izpred CŠ: za učence, ki imajo 6. ali 7. uro pouk, šolski okoliš Velike Lašče, Podkraj, Prilesje, Retje, Srobotnik, Črni potok, Stope.

SREDA

ČETRTEK

PETEK tudi ob 12.20

po 4. šolski uri, 12.20 izpred CŠ: Podsmreka, Ulaka, Kukmaka (zgoraj), Stope (zgornje), Brankovo, Škrlovica, V. Slevica, Kaplanovo, Podkraj, Krkovo, Poznikov, Črni potok

KOMBI – JUVANEC:

DAN

ČAS IN SMER VOŽNJE

PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK PETEK

po 4. šolski uri, 12.40 izpred PŠ Rob: Dolščaki, Gradišče, Marinčki

po 5. šolski uri, 13.30 izpred CŠ: Kukmaka (zgoraj)

po 6. šolski uri, 14.10 izpred PŠ Rob: Rute in Strmca vse dni razen torka

po 7. šolski uri, 15.35 izpred PŠ Rob: učenci, ki imajo 7. uro pouk – robarski šolski okoliš in Strmca – torek

KOMBI – ŠAVLI: 

DAN

ČAS IN SMER VOŽNJE

PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK PETEK

ob 12.50 – izpred CŠ: turjaški šolski okoliš

po 5. šolski uri, 13.20 izpred PŠ Turjak: Gradež, Gradež (nad 100), Mali Ločnik, Veliki Ločnik

po 6. šolski uri, 14.10 izpred PŠ Turjak: Mali Osolnik

po 6. šolski uri, 14.20 izpred PŠ Turjak: Podturjak, Ščurki, Četež, Prazniki

po 6. šolski uri, 14.35 od avtobusne postaje Turjak: turjaški šolski okoliš

po 7. šolski uri, 15.00 od avtobusne postaje Turjak: turjaški šolski okoliš

15.30 od avtobusne postaje Turjak: turjaški šolski okoliš

 

KOMBI – PETERLIN: 

DAN

ČAS IN SMER VOŽNJE

PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK PETEK

po 6. šolski uri, 14.05 izpred CŠ: V. Lašče (postaja), Male Lašče, Kukmaka, Grm, Jakičevo, Hlebče, Hrustovo, Podulaka, Pušče, Ulaka, Brankovo, Podsmreka, Kaplanovo

 
 
 
 
 

KOMBI – RETA RIBNICA:

DAN

ČAS IN SMER VOŽNJE

PONEDELJEK
TOREK
ČETRTEK

PETEK

po 7. šolski uri, 14.50 izpred CŠ: Podpoljane, D. Podpoljane, Praproče

SREDA

po 6. šolski uri, 14.20 izpred CŠ: Podpoljane, D. Podpoljane, Praproče

Na vrh

 

(Visited 2.027 times, 6 visits today)
Dostopnost