Interesne dejavnosti – opisi

GLEDALIŠČI KROŽEK (6. – 9. r.)
Cilji interesne dejavnosti:
Učenci, ki si bodo izbrali gledališki krožek, se bodo lahko preizkusili v oblikovanju dramskih prizorov, vživljanju v različne vloge dramskih junakov, igranju in nastopanju na odru …
Predvsem pa bomo vsebine interesne dejavnosti izbirali med naslednjimi vsebinami glede na zanimanja učencev:
dramska improvizacija (posnemanje vsakdanjih opravkov, občutij, čustev, lastnosti),
tehnika igranja (sproščenost, vaje za ravnotežje, gibčnost, hitrost, ritem, dihanje, govorne vaje),
krajše in daljša gledališka uprizoritev (razdelitev dela: režiser, igralci, lektor, scenograf, kostumograf, šepetalec; zamenjevanje vlog; oblikovanje izraznih sredstev gledališča; govor: prvine fonetike besedila: členitev s premori, poudarjanje, intonacija, register, hitrost, barva),
pantomima (mimika, kretnje, gibanje).
Pri interesni dejavnosti bomo spoznavali tudi aktualne dogodke v lokalnem gledališču. Prav tako je po predhodnem dogovoru mogoča uprizoritev krajše igre na različnih šolskih prireditvah in/ali na gledališkem festivalu Najdihojca v Levstikovem domu.
Termin: Petek, 0. ura v učilnici za zgodovino (IX)
Učiteljica: Senta Tehovnik Kolar
KUBO robotika
Kdo jo bo izvajal? Učiteljica Marjeta Krašovec
Kdaj bo potekala? V ponedeljek, 0. šolsko uro (7.40 – 8.25)
Komu je namenjena? Učencem 1., 2. in 3. razreda
Kaj bomo počeli?
S pomočjo simpatičnih KUBO robotkov bomo spoznali osnove programiranja in reševanja problemov. Delo bo potekalo brez računalnikov.
Majhnega robotka bomo naučili preprostih ukazov in funkcij, s katerimi bo sam potoval po različnih zemljevidih. Ustvarjali bomo tudi lastne zemljevide, si izmišljali zgodbice in naloge ter še mnogo več.
Kuharski tečaj
Kuharski tečaj je namenjen učencem od 1. do 4. razreda. Dejavnost že poteka ob četrtkih od 7.00 do 8.25. Trenutno je na vrsti skupina učence iz 3.a. Za vsako skupino bo tečaj 6 krat. Ostale skupine bodo oblikovane glede na število prijav. Učenci bodo sodelovali pri pripravi  enostavnih jedi, ki si jih bodo na koncu postregli in jih pojedli.
Tee ball( 5.r)- Simona Bavdek
Tee ball je športne igra. Namenjena je deklicam in dečkom. Vodilo igre je zabava in učenje osnovnih veščin basebala: odbijanje žogice, tek na baze, lovljenje žogice. Predvsem pa je namenjena skupinskemu delu, kjer igralci sodelujejo med seboj in s tem dosežejo skupni rezultat.
Elementarne igre in igra med dvema ognjema
1., 2. r – Simona Bavdek
3., 4. r – Branka Levstik
5., 6. r – Bojan Novak
Elementarne gibalne igre so preproste igre s pravili. Elementarne igre bomo izvajali predvsem v začetnemu in končnemu delu ure. V glavnemu delu ure bomo igrali igro med dvema ognjema
Šahovski krožek
Šahovski krožek je namenjen vsem učencem od 2. do 9. razreda, ki jih veseli igranje šaha, ali pa bi se šah radi naučili igrati. Spoznali bomo pravila igre, gibanje in jemanje figur, šahovske otvoritve, kombinacije, reševali šahovske probleme, se preizkusili v »online« šahu …
Prijava je možna v torkov ali sredin termin, ne glede na starost (ni omejitve 2.-5. razred oziroma 6.-9. razred) in predznanje šaha.
Mentorica: Majda Griz
Male sive celice
Pripravljamo se na tekmovanje. Igramo se z igrama MSC 1 in 2. Pridobivamo znanja na različnih področjih.
Renata Lesar Hržič
Razredna ustvarjalnica
Razredna ustvarjalnica poteka v matičnih učilnicah. Prisotni so vsi otroci določenega razreda. Ustvarjali bomo na različne teme – brali, dramatizirali, plesali. 
Bralna čajanka
Bralna čajanka je namenjena otrokom od 1. do 3. razreda, ki radi spoznavajo domišljijske svetove znotraj platnic. Na bralni čajanki bomo prebirali knjige in reševali knjižne uganke. Prav tako se bodo otroci lahko preizkusili v samostojnem pripovedovanju pravljic in ustvarjanju svojih zgodb.
LJUDSKI PLESI
Pri folklori bomo spoznavali osnovna znanja o plesu, ter si razvijali občutek za obvladovanje lastnega telesa, ritma in prostora. Pripravili bomo tudi scenske nastope
Ljudski plesi vzbujajo radovednost o tem, kako so plesali včasih. Seznanili se bomo s plesnimi značilnostmi različnih predelov Slovenije, osvojili elemente slovenskih ljudskih plesov, ki izhajajo večinoma iz hoje, korakanja, teka, menjalnega koraka, poskokov in skokov, ki se med seboj poljubno prepletajo.
ROČNA DELA
V letošnjem šolskem letu bo na naši šoli potekal krožek ROČNA DELA. Učenke in učenci 4. in 5. razredov bodo s spretnimi prsti veselo ustvarjali, se učili ročnih spretnosti (šivanja, pletenja, kvačkanja, vezenja, ….), urili bodo fino motoriko in razvijali vztrajnost.
INOVATIVNOST IN PODJETNIŠTVO
Z aktivnostmi v okviru dejavnosti želimo zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, kot so ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, samozavest, sodelovalno učenje. Dejavnost bo potekala sistematično, od definicije problema, opazovanja, pridobivanja idej, prototipiranja, implementacije. Namenjena je predvsem učencem od 6. do 9. razred.
ČEBELARSKI KROŽEK
Raziskovali bomo: čebeljo družino (prebivališča, člane, delovanje, sporazumevanje, prehrano…); pomen čebelarstva za naravo in kmetijstvo; pestrost divjih čebel in čmrljev; pomen in ogroženost vseh opraševalcev; spoznavali bomo čebelje pridelke; preizkusili se bomo v praktičnem delu s čebelami in spekli omamno dišeče medenjake
KROŽEK OD NAČRTA DO IZDELKA
Vsak učenec si bo zamislil enostavni izdelek iz lesa in spoznal različne faze načrtovanja izdelka, skiciranje, risanje s pomočjo ACAD programa ter izdelavo izdelka.  
Orffova skupina
V Orffovi skupini učenci spoznajo igro na ritmična (palčke, triangel, ropotulje, činele…) in melodična glasbila (ksilofon, metalofon, zvončki…). Skupina nastopa na šolskih in izvenšolskih prireditvah.
Programiranje
Učenci se bodo spoznali z osnovami programiranja, risali bomo diagrame poteka, analizirali programe, razvijali računalniško mišljenje. Pripravljali se bomo na tekmovanje Bober in Pišek.
Robotika
Učenci se bodo spoznali z osnovami robotike, naučili se bodo programersko razmišljati. Uporabljali bomo LEGO sete za robotiko.
PRAVLJIČNE URICE – pon 0.ura Marija Katarinčič
V pravljičnih uricah bomo ob branju in pripovedovanju znanih in manj znanih pravljic spoznavali različne pravljične junake – palčke, princese, gusarje, viteze, kužke, zmaje in še in še. Izdelali si bomo čarobne paličice, skrinje zakladov, leteče zmaje in se igrali pravljice.
Planinski krožek
V sodelovanju s Planinskim društvom Velike Lašče bomo izpeljali nekaj pohodov, ki bodo po zahtevnosti primerni starostnim skupinam prijavljenih. Namen je pri mladih spodbujati pozitiven odnos  do narave, skrb za lastno zdravje in gojiti dobre medsebojne odnose. 
Živimo z naravo 
Na srečanjih bomo spoznavali spremembe v naravi, skrbeli bomo za rastline v visokih gredah in tako razvijali odnos do samooskrbe. Zavedati se moramo, da je hrana vrednota, zato jo moramo spoštovati. Sodelovali bomo v projektu Šolski ekovrtovi. 
Poskusi v naravoslovju
Pri urah bomo delali poskuse, ki bodo povezani s snovjo naravoslovja. Tako bodo učenci znanje lažje osvojili in ga povezovali z izkušnjami. Dejavnost bo potekala tečajno in je namenjena petošolcem.
Bralna značka
Učenci ob prebiranju poljubno izbranih knjig bogatijo besedni zaklad, urijo tehniko pripovedovanja in obnavljanja.
PRIPRAVA JEDI
Priprava jedi je namenjena učencem 6., 7. in 8. razreda. Potekala bo ob sredah 6. in 7. uro od novembra 2022 do februarja 2023. Pri urah bomo pripravljali predvsem praznične jedi, ki so značilne za naše kraj.
MISELNI OREHI 
Pri miselnih orehih bomo z različnimi vajami razvijali prostorsko prestavljivost in logiko. Potekali bodo ob četrtkih 6. in/ali 7. uro v mesecih september, oktober, november ter marec, aprila. Pripravljali se bomo tudi na tekmovanji Matemček in Logična pošast. Učiteljica: Renata Gradišar
RAČUNALNIŠKI KROŽEK
Pri računalniškem krožku bomo se bomo spoznali z osnovno uporabo računalnika. Imeli različne vaje za uporabo miške in tipkovnice. Spoznavali bomo urejevalnik besedila Word, naredili predstavitev v PowerPointu, obdelovali slike in fotografije, iskali podatke na internetu in jih pripravili za uporabo, se spoznali z varno uporabo interneta. Potekal bo ob sredah 0. uro v računalniški učilnici. Učiteljica: Renata Gradiša
MATEMATIČNI KROŽEK
Pri matematičnem krožku bomo razvijali logično mišljenje, prostorsko predstavljivost in si krajšali čas z “razvedrilno” matematiko (reševanje sudokujev, kakuro, futoshiki, gobelini). Pripravljali se bomo na matematična tekmovanja katera bodo sledila v mesecu septembru, novembru in marcu.
(Visited 113 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost