Prevzem spričevala
25. junija 2024
V skladu s 5. odstavkom 14. člena Pravilnika o šolskem koledarju (Uradni list RS, št. 50/12, 56/12 – popr., 20/19, 36/19 in 56/22) učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, šola spričevalo osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija ter od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta.
Verjamemo, da boste nekateri starši v tem času na dopustu, zato boste lahko spričevalo prevzeli od 16. 8. 2024 do konca avgusta. Uradne ure tajništva bodo v poletnem času od 7.00 do 14.00.
Dostopnost