NPZ 2024
6. maja 2024

 

Učenci 6. in 9. razredov bodo imeli v naslednjih dneh NPZ.

Učenci naj pridejo v šolo kot običajno (najkasneje ob 8.25). Ob 8.30 se bodo z nadzornimi učitelji odpravili v učilnice.

S seboj naj imajo dovoljene pripomočke (pisalo PIŠI-BRIŠI ni dovoljeno) ter potrebščine za pouk po urniku oziroma za predvideno dejavnost.

 

6. razred

Predmet SLOVENŠČINA MATEMATIKA ANGLEŠČINA
Datum torek, 7. 5. četrtek, 9. 5. ponedeljek, 13. 5.
Čas 8.45 – 9.45 8.45 – 9.45 8.45 – 9.45
Dovoljeni pripomočki Črno ali modro nalivno pero ali kemični svinčnik modre ali črne barve. Črno ali modro nalivno pero ali kemični svinčnik modre ali črne barve, svinčnik, radirka, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo. Črno ali modro nalivno pero ali kemični svinčnik modre ali črne barve.

 9. razred

Predmet SLOVENŠČINA MATEMATIKA FIZIKA
Datum torek, 7. 5. četrtek, 9. 5. ponedeljek, 13. 5.
Čas 8.45 – 9.45 8.45 – 9.45 8.45 – 9.45
Dovoljeni pripomočki Črno ali modro nalivno pero ali kemični svinčnik modre ali črne barve. Črno ali modro nalivno pero ali kemični svinčnik modre ali črne barve, svinčnik, radirka, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo.

Črno ali modro nalivno pero ali kemični svinčnik modre ali črne barve, svinčnik, radirka, šilček, geotrikotnik, šestilo in žepno računalo.

Fizikalne konstante in obrazci so sestavni del preizkusa znanja.

 

3., 4. in 5. junija (9. razred) ter  7., 10. in 11. junij 2024 (6. razred) bo potekala seznanitev učencev in staršev  z dosežki učencev pri NPZ in uveljavitev pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse na spletni strani http://npz.ric.si. Šifro bodo dobili učenci prvi dan pisanja NPZ.

Dostopnost