Urniki prevozov 2023/2024 – 1
1. septembra 2023

Pozdravljeni,

nekateri ste že prejeli urnike prevozov za naslednje šolsko leto, drugi še boste. Urnike prevozov smo vam poslali preko eAsistenta. Učenci 1. razreda ga bodo prejeli po e-pošti, saj starši še nimajo eAsistenta. 

Na pobudo staršev je občina najela firmo, ki se ukvarja z optimizacijo prevozov, ki so nam izdelali urnike prevozov. Šola je takoj aktivno skupaj s starši pristopila k novemu načinu postavljanja urnikov.  Tako smo prišli do urnikov z zamikom odhoda v šolo in se učence prepelje v šolo ter nikjer še posebej ne čakajo. 

Vsak učenec prejme svoj urnik glede na urnik šolskih obveznosti. Učenci morajo biti pozorni na svoj urnik, saj je v urniku navedeno, ali je to jutranji oz. popoldanski prevoz, katero vozilo bo prepeljalo učenca, začetni naslov, čas prihoda in odhoda ter končni naslov.

Primer: 

Urnik

jutranji

Učenec- id in učenec-ime-priimek

Vozilo

kombijuvanec1

Začetni naslov in čas odhoda

1315, Velike Lašče

07:19

Končni naslov

Šolska ulica 11, 1315 Velike Lašče

Čas prihoda na končni naslov

07:36

Želim vas opozoriti, da se bodo urniki še nekoliko spremenili, saj bodo učenci v urnike dodali še interesne dejavnosti in DSP.

VPRAŠANJE:

Od Vas sem prejela nov urnik prevozov za UČENCA, zanima me ali se držim tega urnika, ki ste mi ga Vi poslali ali na spletni strani?

V šolskem letu 2023/2024 bodo jutranji in popoldanski prevozi potekali po urniku, ki ga je vsak učenec prejel posebej.

 

Lepo vas pozdravljam.

Dostopnost