Obvezni in neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2023/2024
25. aprila 2023

Seznanjam vas z informacijami glede izbirnih predmetov.

Opis ponujenih obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2023/2024

Predstavitev obveznih izbirnih predmetov za 7. razred (leto 2023/2024)

UREJANJE BESEDIL (7. razred)

IZVAJALEC: Maja Pugelj Osterman

VSEBINA: opredelitev informacije in podatka, pisanje in oblikovanje sporočila z urejevalnikom besedil, vnos slikovnega materiala v nalogo, pošiljanje sporočil po elektronski pošti, digitalna fotografija.
CILJI: učenci s pomočjo računalniške tehnologije izdelajo in oblikujejo pisni dokument z vsebino po lastni izbiri (npr. kuharsko knjigo, zbirko pesmi, opis nogometne lige …) in ga predstavijo sošolcem oz. sošolkam, ki prejeto informacijo ovrednotijo.
DEJAVNOSTI: poiščejo informacijo in določijo podatke, uporabljajo računalnik za oblikovanje in posredovanje preprostih informacij, delo z elektronsko pošto, pišejo nalogo, upoštevajo sloge, posnamejo ali skenirajo slike in jih obdelajo.
OCENJEVANJE: ena ustna ocena in dve oceni izdelka.
PRIČAKOVANJA: vsak učenec samostojno izdela projektno nalogo in jo na koncu predstavi.
PRIPOMOČKI: USB ključek.

OBDELAVA GRADIV LES (7. razred)

IZVAJALEC: Marjeta Krašovec

OPIS: Učenci bodo izpopolnili svoje znanje s področja obdelave lesa, ki so ga dobili pri predmetu tehnika in tehnologija. Osnovno gradivo je les, ki ga bomo kombinirali z ostalimi materiali: papirna gradiva, umetne mase, kovine ipd. Izdelki bodo uporabni in okrasni. Nekateri bodo narejeni po predhodnih načrtih, nekateri pa po lastnih idejah. Orodja in obdelovalni postopki so praviloma ročni. Od strojev bodo uporabljali vibracijsko žago, električni vrtalni stroj in kolutni brusilnik.

CILJI: Preizkušajo lastnosti in uporabnost različnih vrst lesa, načrtujejo predmete in pri tem uporabijo oziroma sami izdelajo tehnično in tehnološko dokumentacijo, pri izdelavi izdelkov izbirajo primerne obdelovalne postopke in varno uporabljajo ustrezna orodja in stroje, naučijo se ovrednotiti izdelek in poiskati izboljšave, spoznavajo problematiko vpliva tehnike in tehnologije na okolje ter se učijo, kako lahko sami varujemo okolje.

DEJAVNOSTI: Načrtovanje in praktična izdelava predmetov (kovček za orodje, različna stojala, koledar, semafor, družabne igre…)

OCENJEVANJE: ocenjevanje teoretičnega in praktičnega znanja

ŠPORT ZA ZDRAVJE (7. razred)

IZVAJALEC: Bojan Novak

VSEBINA: športne aktivnosti, s katerimi krepimo zdravje in dobro počutje

CILJI: razvijati gibalne in funkcionalne sposobnosti z namenom izboljšanja kvalitete preživljanja prostega časa; izpopolniti tehnične in taktične elemente posameznih športov z namenom lažje vključitve v rekreativne programe; oblikovati odgovoren odnos do lastnega zdravja

DEJAVNOSTI: odbojka, košarka, nogomet, hokej, t-ball, kolesarjenje, hokej, namizni tenis, ultimate frizbi, tek, po izbiri

OCENJEVANJE: tri ocene (odbojka, košarka, nogomet (fantje, dekleta hokej) – ocena igralne uspešnosti)

PRIČAKOVANJA: Učenci bodo osvojili nekaj dodatnih znanj, ki jih bodo lahko v večji meri uporabili v igralnih situacijah.

PRIPOMOČKI: športna oprema, izpravno kolo (predvidoma junija 2024).

LIKOVNO SNOVANJE 1 (7. razred)

IZVAJALEC: mag. Milan Kastelic

VSEBINA: Likovno snovanje 1 se izvaja eno uro na teden.

CILJI: Pri teoretičnem in praktičnem delu učenci razvijajo občutljivost zaznavanja, vizualni spomin, domišljijo, motorično spretnost in likovno teoretsko znanje. Z likovnimi izraznimi sredstvi v različnih materialih oblikujejo likovne izdelke po domišljiji, opazovanju pojavov iz narave in okolja ter prevajajo ideje v likovni jezik. Sproščeno in ustvarjalno osmišljajo praktično delo, kjer ustvarjajo v različnih tehnikah slikanja, risanja, grafike, 3D oblikovanja in fotografije.

DEJAVNOSTI: Risanje, slikanje, 3D oblikovanje, uvajanje novih načinov izražanja in tehnik.

OCENJEVANJE: Številčno ocenjevanje izdelkov 1 – 5.

PRIČAKOVANJA: Realizacija kvalitetnih likovnih del, razvijanje ustvarjalnosti, razstava likovnih izdelkov v šolski avli. Predmet likovno snovanje je nadgradnja likovnega znanja in odlična priprava na sprejemni izpit za učence, ki želijo nadaljevati izobraževanje na šolah s poudarkom na likovno umetniških smereh.

POTREBŠČINE: Potrebščine so enake kot pri rednem pouku likovne umetnosti. Učenci občasno dokupijo še kakšno tubo barve, ki jo porabijo, sicer pa je material na razpolago v šoli.

Predstavitev obveznih izbirnih predmetov za 8. razred (leto 2023/2024)

MULTIMEDIJA (8. razred)

IZVAJALEC: Maja Pugelj Osterman

VSEBINA: prepoznava prednosti multimedijske informacije, izdelava računalniške predstavitve, preglednice, grafikona, videa.
CILJI: učenci znajo izdelati računalniško predstavitev, vnesti in oblikovati podatke v preglednico, izdelati računalniško sliko, grafikon, video, uporabiti podatke z interneta, napisati zahtevnejši algoritem in program.
DEJAVNOSTI: pripravijo multimedijsko predstavitev in pri tem uporabijo besedilo, zvok in sliko. Na koncu svoj izdelek javno predstavijo.
OCENJEVANJE: ena ustna ocena in dve oceni izdelka. Ocenjevanje izvedemo s pogovorom med izdelavo izdelka.
PRIČAKOVANJA: vsak učenec samostojno izdela svojo predstavitev (film).
PRIPOMOČKI: USB ključek.

OBDELAVA GRADIV UMETNE MASE (8. razred)

IZVAJALEC: Marjeta Krašovec

VSEBINA: Predmet je vsebinsko vezan na predmet tehnika in tehnologija. Osnovno gradivo za izdelavo izdelkov je umetna masa, ki jo kombiniramo z drugimi gradivi. Delo poteka v tehnični učilnici n delavnici, prevladuje samostojno praktično delo in delo v majhnih skupinah.

CILJI: Preizkušajo osnovne lastnosti gradiv, načrtujejo predmete in pri tem uporabijo oziroma sami izdelajo tehnično in tehnološko dokumentacijo, pri izdelavi izdelkov izbirajo primerne obdelovalne postopke in varno uporabljajo ustrezna orodja in stroje, naučijo se ovrednotiti izdelek in poiskati izboljšave, spoznavajo problematiko vpliva tehnike in tehnologije na okolje ter se učijo, kako lahko sami varujemo okolje.

DEJAVNOSTI: Načrtovanje in praktična izdelava predmetov (stojala, obeski, avtomobilček, hologram…)

OCENJEVANJE: ocenjevanje teoretičnega in praktičnega znanja

ŠPORT ZA SPROSTITEV (8. razred)

IZVAJALEC: Bojan Novak

VSEBINA: športne aktivnosti, s katerimi pripomoremo k sprostitvi telesa po vsakodnevnih šolskih naporih
CILJI: razvijati gibalne in funkcionalne sposobnosti z namenom izboljšanja kvalitete preživljanja prostega časa;  izpopolniti tehnične in taktične elemente posameznih športov z namenom lažje vključitve v rekreativne programe;  oblikovati odgovoren odnos do lastnega zdravja in do pomena sprostitve po učnih naporih.
DEJAVNOSTI: odbojka, hokej, badminton, nogomet, tenis, odbojka na mivki, kolesarjenje, t-ball, ultimate frizbi, tek.

OCENJEVANJE: Tri ocene (odbojka, hokej, badminton – ocena igralne uspešnosti)
PRIČAKOVANJA: Učenci bodo osvojili nekaj dodatnih znanj (kot nadgradnja pouka športa), ki jih bodo lahko v večji meri uporabili v igralnih situacijah.
PRIPOMOČKI: Športna oprema (isto kot pri pouku športa), izpravno kolo (predvidoma junija 2024).

LIKOVNO SNOVANJE 2 (8. razred)

IZVAJALEC: mag. Milan Kastelic

VSEBINA: Likovno snovanje 2 se izvaja eno uro na teden.

CILJI: Pri teoretičnem in praktičnem delu učenci razvijajo občutljivost zaznavanja, vizualni spomin, domišljijo, motorično spretnost in likovno teoretsko znanje. Z likovnimi izraznimi sredstvi v različnih materialih oblikujejo likovne izdelke po domišljiji, opazovanju pojavov iz narave in okolja ter prevajajo ideje v likovni jezik. Sproščeno in ustvarjalno osmišljajo praktično delo, kjer ustvarjajo v različnih tehnikah slikanja, risanja, grafike, 3D oblikovanja in fotografije.

DEJAVNOSTI: Risanje, slikanje, 3D oblikovanje, uvajanje novih načinov izražanja in tehnik.

OCENJEVANJE: Številčno ocenjevanje izdelkov 1 – 5.

PRIČAKOVANJA: Realizacija kvalitetnih likovnih del, razvijanje ustvarjalnosti, razstava likovnih izdelkov v šolski avli. Predmet likovno snovanje je nadgradnja likovnega znanja in odlična priprava na sprejemni izpit za učence, ki želijo nadaljevati izobraževanje na šolah s poudarkom na likovno umetniških smereh.

POTREBŠČINE: Potrebščine so enake kot pri rednem pouku likovne umetnosti. Učenci občasno dokupijo še kakšno tubo barve, ki jo porabijo, sicer pa je material na razpolago v šoli.

POSKUSI V KEMIJI (8. in 9. razred)

IZVAJALEC: Veronika Pajk

Vrsta predmeta: enoletni; naravoslovni

Število ur: 35 oz. 32

Opis: Učenci bodo že pridobljeno znanje kemije razširili in poglobili. Spoznali bodo pomen kemije kot temeljne naravoslovne vede. Skozi šolsko leto se prepletajo zanimive kemijske vsebine. Najprej spoznamo osnovni kemijski inventar, kemijske pripomočke in tehnike dela. Sledi eksperimentalno delo s katerim osvojimo osnovne veščine kemijskega dela. Eksperimenti so demonstracijski in samostojni. Izvajajo se individualno ali v skupinah.

Preverjala in ocenjevala se bodo naslednja področja:
– eksperimentalne spretnosti in veščine
– izdelki učencev (plakati, seminarske naloge)
– procesiranje podatkov (rezultati eksperimentalnega dela in njihova obdelava)

ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI (8. razred)

IZVAJALEC: Andreja Svetičič

Potovanja v daljne dežele, raziskovalne odprave, odkrivanje neznanega je že od nekdaj burilo človekovo domišljijo. Pri izbirnem predmetu je poudarjen odnos med človekom in naravo ter odvisnost človeka od narave. Učenci podrobneje spoznavajo življenje človeka v različnih območjih Zemlje, kjer so pogoji za življenje drugačni kot pri nas. Poudarek je na zanimivostih in razlikah med posameznimi območji.

Predstavitev obveznih izbirnih predmetov za 9. razred (leto 2023/2024)

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA (9. razred)

IZVAJALEC: Maja Pugelj Osterman

VSEBINA: Predmet učencem in učenkam odpira možnosti, da pridobijo tista temeljna znanja računalniške pismenosti, ki so nujno potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in vsakdanjem življenju. Mnogi učenci so prepričani, da že z obvladovanjem računalniških igric poznajo vso potrebno računalniško znanje (pa seveda ni tako).

CILJI: učenci znajo izdelati enostavno spletno stran, poiskati in uporabiti podatke iz omrežja internet, napisati algoritem z odločitvijo, ki reši preprost vsakdanji problem.

DEJAVNOSTI: Začeli bomo s spoznavanjem računalniških omrežij, našteli nekaj primerov različnih omrežij in podrobneje spoznali internet. Spoznali bomo osnove HTML kode, vmesnik WordPress za izdelavo spletnih strani. Učenci ustvarili svojo prvo spletno stran. Naučili se bomo, kako ustvariti in postaviti zanimivo, dobro in uporabno spletno stran. Naučili se bomo nekaj osnov programiranja (kaj je algoritem, diagram poteka in računalniški program). V programskem okolju Scratch bomo sprogramirali preprosto računalniško igro.

OCENJEVANJE: ena ustna ocena in dve oceni izdelka. Ocenjevanje izvedemo s pogovorom med izdelavo izdelka.

PRIČAKOVANJA: vsak učenec samostojno izdela in spremeni spletno stran ter napiše algoritem.

PRIPOMOČKI: USB ključek.

OBDELAVA GRADIV KOVINE (9. razred)

IZVAJALEC: Marjeta Krašovec

VSEBINA: Predmet je vsebinsko vezan na predmet tehnika in tehnologija. Osnovno gradivo za izdelavo izdelkov so kovine, ki jo kombiniramo z drugimi gradivi. Delo poteka v tehnični učilnici n delavnici, prevladuje samostojno praktično delo in delo v majhnih skupinah.

CILJI: Izdelajo in uporabljajo tehnično dokumentacijo, utrdijo spoznanja o lastnostih in uporabnostih gradiv, projektirajo uporaben izdelek, pri izdelavi izdelkov izbirajo primerne obdelovalne postopke in varno uporabljajo ustrezna orodja in stroje, uporabijo ustrezne postopke spajanja kovin (vijačenje, kovičenje, lotanje…),  naučijo se ovrednotiti izdelek in poiskati izboljšave, spoznavajo problematiko vpliva tehnike in tehnologije na okolje ter se učijo, kako lahko sami varujemo okolje.

DEJAVNOSTI: Načrtovanje in praktična izdelava enostavnih in zahtevnejših predmetov (lopatica, lutke, avtomobilček…)

OCENJEVANJE: ocenjevanje teoretičnega in praktičnega znanja

ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO (9. razred)

IZVAJALEC: Marjeta Krašovec

CILJI: učenci spoznajo delovanje osnovnih elektronskih vezij, digitalno in analogno izražanje podatkov, fizikalne in tehnične lastnosti tipal, povezanost elektrotehnike in robotike s fiziko in matematiko.

DEJAVNOSTI: Spajkanje in povezovanje enostavnih ploščic, na katerih so narisane osnovne elektrotehniške komponente, izdelava nogometne smrečice in izdelava igre tri v vrsto, kjer uporabijo LED diode in enostaven mikroprocesor, izdelava in grafično programiranje avtomobilčka

OCENJEVANJE: ocenjevanje teoretičnega in praktičnega znanja

RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA ( 9. razred)

IZVAJALEC: Andreja Svetičič

V 9. razredu se učenci pri rednem pouku geografije seznanijo s Slovenijo kot svojo domovino, pri izbirnem predmetu Raziskovanje domačega kraja pa raziskujejo domači kraj in spoznavajo posebnosti življenja v njem, predvsem glede na varstvo okolja.

Vsebine se povezujejo z vsebinami geografije kot obveznega predmeta, jih razširjajo, poglabljajo ter konkretizirajo.

V okviru izbirnega predmeta bomo na različne načine spoznavali življenje v domačem kraju in njegovi ožji ter širši okolici. Preučevali bomo naravnogeografske poteze (kamnine, prsti, rastlinstvo, podnebje, vodovje, …) in družbenogeografske poteze (gospodarstvo, prebivalstvo, oskrba, promet, …) našega okoliša.

ODBOJKA (IŠP) (9. razred)

IZVAJALEC: Bojan Novak

VSEBINA: tehnični in taktični elementi odbojkarske igre

CILJI: izpopolniti tehnične in taktične elemente odbojke; naučiti osnove sojenja odbojke; doživeti vzdušje na odbojkarski tekmi

DEJAVNOSTI: tehnični in taktični elementi, igra 6:6, igra odbojke na mivki, ogled odbojkarske tekme
OCENJEVANJE: Tri ocene (igra, igra + sojenje, igra odbojke na mivki)

PRIČAKOVANJA: Učenci bodo poglobili svoje znanje igranja odbojke. Sposobni bodo samostojno soditi tekmo sošolcev.

PRIPOMOČKI: Športna oprema (isto kot pri pouku športa)

OPOMBA: Za realizacijo tega predmeta  predvidevamo 6 do 10 evrov  dodatnih finančnih sredstev (za stroške prevoza na ogled tekme v Ljubljani).

LIKOVNO SNOVANJE 3 (9. razred)

IZVAJALEC: mag. Milan Kastelic

VSEBINA: Likovno snovanje 2 se izvaja eno uro na teden.

CILJI: Pri teoretičnem in praktičnem delu učenci razvijajo občutljivost zaznavanja, vizualni spomin, domišljijo, motorično spretnost in likovno teoretsko znanje. Z likovnimi izraznimi sredstvi v različnih materialih oblikujejo likovne izdelke po domišljiji, opazovanju pojavov iz narave in okolja ter prevajajo ideje v likovni jezik. Sproščeno in ustvarjalno osmišljajo praktično delo, kjer ustvarjajo v različnih tehnikah slikanja, risanja, grafike, 3D oblikovanja in fotografije.

DEJAVNOSTI: Risanje, slikanje, 3D oblikovanje, uvajanje novih načinov izražanja in tehnik.

OCENJEVANJE: Številčno ocenjevanje izdelkov 1 – 5.

PRIČAKOVANJA: Realizacija kvalitetnih likovnih del, razvijanje ustvarjalnosti, razstava likovnih izdelkov v šolski avli. Predmet likovno snovanje je nadgradnja likovnega znanja in odlična priprava na sprejemni izpit za učence, ki želijo nadaljevati izobraževanje na šolah s poudarkom na likovno umetniških smereh.

POTREBŠČINE: Potrebščine so enake kot pri rednem pouku likovne umetnosti. Učenci občasno dokupijo še kakšno tubo barve, ki jo porabijo, sicer pa je material na razpolago v šoli.

RETORIKA (9. razred)

IZVAJALEC:  Senta Tehovnik Kolar

ŠT. UR: 32 ur/1 ura tedensko

VSEBINA: »Stojiš  pred razredom in moraš nekaj povedati. Zmedeno iščeš steno, na katero bi se naslonil, misleč, da te bo vsaj malo zavarovala. Roke se ti pričnejo potiti in nervozno mečkaš rob oblačila. Prestopaš se z noge na nogo, z roko se popraskaš za vratom. Pogled upiraš v tla ali v strop ali pa nemočno iščeš pomoč po prostoru. Nato moraš, nesrečnik, še spregovoriti: glas se ti trese, mučni premolki, mašila, v grlu se ti naredi cmok …  Gotovo si nihče izmed nas ne bi želel biti še kdaj v podobni situaciji; pa vendar smo v življenju vedno znova (in ne samo v šoli) postavljeni pred izziv javnega govorjenja.  Kako si pomagati iz te zagate? – S pomočjo retorike!«

Retorika je disciplina, ki v različnih oblikah in v različnem obsegu spremlja tako rekoč celotno človeško zgodovino. Namen izbirnega predmeta retorike je učence in učenke seznaniti s pojmi prepričevanja in argumentiranja, s  tehnikami prepričevanja, govorico telesa, ter jih nauči predvsem samostojnega, koherentnega, kritičnega oblikovanja in izražanja stališč ter suverenega javnega nastopa.

TEMATSKI SKLOPI:

 • Predstavitev predmeta
 • Retorične tehnike
 • Argumentacija
 • Sredstva prepričevanja
 • Priprava na govorni nastop
 • Poslušanje govora
 • Učinkovit govorni nastop
 • Govorica telesa

SPLOŠNI CILJI:

Učenci:

 • spoznavajo, kaj je retorika, ter prepoznavajo pomen ustrezne uporabe prvin javnega nastopanja in izražanja svojih stališč v različnih kontekstih;
 • spoznavajo sestavne dele retorične tehnike in argumentacije;
 • krepijo že pridobljene zmožnosti javnega nastopanja;
 • spoznavajo proces celovitega načrtovanja in izvedbe javnega govornega nastopa;
 • razvijajo zmožnost   ustreznega   (samo)opazovanja   in   (samo)vrednotenja javnega govornega nastopa;
 • spoznajo, da retorika ni znanost, ampak je veščina, spretnost oziroma tehnika, s katero uspešno prepričujemo in argumentiramo.
 • Seznanijo se z različnimi dejavniki, ki pripomorejo k dobremu nastopu – urijo se v besedni in nebesedni komunikaciji.

NAČINI PRIDOBIVANJA OCENE:

Učenci pridobijo oceno s pripravo krajših govornih besedil in analizo le-teh. Ob zaključku šolskega leta se pripravijo in izpeljejo učinkovit govorni nastop.

POSKUSI V KEMIJI (8. in 9. razred)

IZVAJALEC: Veronika Pajk

Vrsta predmeta: enoletni; naravoslovni

Število ur: 35 oz. 32

Opis: Učenci bodo že pridobljeno znanje kemije razširili in poglobili. Spoznali bodo pomen kemije kot temeljne naravoslovne vede. Skozi šolsko leto se prepletajo zanimive kemijske vsebine. Najprej spoznamo osnovni kemijski inventar, kemijske pripomočke in tehnike dela. Sledi eksperimentalno delo s katerim osvojimo osnovne veščine kemijskega dela. Eksperimenti so demonstracijski in samostojni. Izvajajo se individualno ali v skupinah.

Preverjala in ocenjevala se bodo naslednja področja:
– eksperimentalne spretnosti in veščine
– izdelki učencev (plakati, seminarske naloge)
– procesiranje podatkov (rezultati eksperimentalnega dela in njihova obdelava)

PLES (9. razred)

IZVAJALCA: Nataša Turšič, Bojan Novak

CILJI: seznaniti se z nekaterimi plesi, ki so pomemben del sodobne športno rekreativne ponudbe, spoznati različne tehnike sproščanja, usvajanje in izpopolnjevanje plesnih znanj, krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanja vase.

DEJAVNOSTI: družabni plesi, latinskoameriški plesi, standardni plesi. Učenci 9. razredov se naučijo plesnih korakov za valeto.

OCENJEVANJE: aktivno sodelovanje, plesne slike.

PRIČAKOVANJA: znajo sproščeno zaplesati osnovne slike vseh naučenih plesov.

PRIPOMOČKI: šolski copati.

Predstavitev obveznih izbirnih predmetov za 7., 8. in 9. razred (leto 2023/2024)

GLASBENA DELA  (7. – 9. razred)

IZVAJALEC: Vita Mekinda 

VSEBINA: Ustvarjanje in poustvarjanje glasbenih kompozicij.

CILJI: Usvojijo temeljne tehnike igranja na inštrumente (elektronske, Orffove, posamezne klasične, ljudske,…) in vokalne tehnike; poustvarjajo vokalne, inštrumentalne in vokalno – inštrumentalne vsebine; predstavljajo svoje poustvarjalne in ustvarjalne dosežke na šolskih prireditvah.

DEJAVNOSTI: Izvajanje (pevsko, inštrumentalno), poslušanje, ustvarjanje, interpretiranje, …

OCENJEVANJE: Ocenjevanje (področje ustvarjanja, izvajanja – predstavitev na odru).

PRIČAKOVANJA: Nastopi na šolskih in zunajšolskih prireditvah.

PRIPOMOČKI: Notni zvezek.

GLEDALIŠKI KLUB (7.–9. razred)

IZVAJALEC:  Senta Tehovnik Kolar 

VSEBINA: Izbirni predmet je enoleten in se lahko izvaja v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole. Namenjena mu je 1 ura tedensko, tj. 35 ur letno, oz. 32 ur v 9. razredu.

Predmet izhaja iz vsebin dramske vzgoje pri pouku književnosti v šoli, vendar jih dopolnjuje z novimi vsebinami in besedili. Učenci se preizkusijo kot pisci besedila in kot igralci.

CILJI:  Učenci s pomočjo učiteljice:

 • izgubijo tremo pred nastopanjem,
 • pridobivajo bralno in gledališko kulturo,
 • razvijajo zanimanje za sprejemanje različnih gledaliških in lutkovnih predstav (mladinsko gledališče in gledališče za odrasle, lutkovno gledališče, ulično gledališče),
 • spoznavajo osnove dihalne tehnike, vadijo sproščeno govorno nastopanje, razvijajo domišljijo in iznajdljivost,
 • se pogovarjajo o besedilih in o predstavah, pišejo krajše igre s tematiko, ki jih zanima,
 • razvijajo zmožnosti gledališkega izražanja z mimiko, kretnjami, gibanjem, spoznavajo izrazna sredstva gledališča: šminka, frizura, kostumi, rekviziti, scenografija, luči, glasba, šumi,
 • ustvarjajo besedila in krajše predstave, vadijo posamezne prizore iz dramskih besedil, nastopajo na šolskem odru ali na odru Levstikovega doma ter se učijo delati v skupini,
 • pripravijo razredno oz. šolsko gledališko predstavo ali posnamejo igro kot film (v času Covid-a smo posneli igro Moderna Sneguljčica, ki si jo lahko ogledate na šolski spletni strani, vsako leto pa se z avtorsko igro udeležimo gledališkega festivala Najdihojca v Levstikovem domu v mesecu aprilu).

OCENJEVANJE: branje besedila in vživljanje v vloge – ocena v 1. ocenjevalnem obdobju, izvedba igre – ocena v 2. ocenjevalnem obdobju.

SONCE, LUNA IN ZEMLJA  (7.-9. razred)

IZVAJALEC: Veronika Pajk 

VSEBINA: Namen predmeta je, da učenci spoznajo naše osončje in našo bližnjo okolico.

CILJI: Učenci znajo izvajati  in načrtovati preprosta opazovanja, narediti  kamero obskuro, razvijati mišljenje s pripravo opazovanj in analizo pridobljenih ugotovitev, razvijati kritičen in strpen odnos do okolice.

DEJAVNOSTI: Praktično delo, reševanje nalog, opazovanje, merjenje,…

OCENJEVANJE: Ocenjevanje teoretičnega znanja in praktičnega dela.

PRIČAKOVANJA: Izdelava plakatov, seminarskih nalog, raziskovalno delo,…

VERSTVA IN ETIKA I, II, III

IZVAJALEC: Renata Lesar Hržič 

Je triletni izbirni predmet v 7., 8. ali 9. razredu, 1 ura na teden (35/ 32 ur letno).

Temeljni cilj predmeta je razširjanje in dopolnjevanje znanja o verstvih in etiki, spoznavanje moralnih razsežnosti medčloveških odnosov in življenjskih vprašanj, navajanje in pripravljanje učencev na zrelo premišljevanje ter sproščen in spoštljiv pogovor o religiji, osebnih in družbenih vprašanjih.

Vsebine: svet: verstva sveta in svetovi verstev; skupnost: medčloveški odnosi, življenje; oseba: samostojnost in odgovornost.

Verske tradicije so v zgodovini in tudi danes vplivale na način soočanja ljudi z etičnimi vprašanji in odgovori nanje. Vpeta so v zgodovino kultur in civilizacij, ki so jih razvijale. Njihovo poznavanje je zato pomembno za osebni razvoj posameznika.

Poleg dela z viri in literaturo ter gradivom na svetovnem spletu so predvideni obiski verskih skupnosti, srečanja s predstavniki verskih skupnosti, priprava razstav obravnavanih tem, ogled filmov….

SODOBNA PRIPRAVA HRANE (7. – 9. razred)

IZVAJALEC: Gordana Farazin

VSEBINA: hrana in hranilne snovi, organizem potrebuje hranilne snovi, zdrava prehrana, ritem prehranjevanja, prehrambene navade, kakovost hrane, priprava zdrave hrane

CILJI: spoznajo hranljive snovi, ki jih vsebuje naša prehrana, število celodnevnih obrokov in časovni razmak med njimi ter  posledice nepravilnega prehranjevanja, spoznajo načine shranjevanja posameznih živil, kvarjenje živil in posledice zastrupitev s hrano, spoznajo postopke predpriprave in priprave živil ter spremembe v hranilni vrednosti, spoznajo, da so prehranske navade del našega vsakdanjika in imajo kot take pomemben vpliv pri ohranjanju zdravja, razvijajo sposobnosti uporabe, povezovanja in tvornega mišljenja za preudarno odločanje o lastni prehrani predvsem v smislu zagotavljanja zdravja, poglabljajo znanja predvsem v smislu usmerjanja v nadaljnje šolanje na agroživilskih, gostinsko – turističnih in zdravstvenih šolah, razvijajo individualno ustvarjalnost.

DEJAVNOSTI: kuhanje, teoretično učenje

OCENJEVANJE: teoretično znanje, referat

PRIČAKOVANJA: usvojiti  znanje o zdravi prehrani, usvojiti osnove kuhanja in si samostojno načrtovati in pripraviti zdrav  obrok

PRIPOMOČKI: velik črtast zvezek, predpasnik, Koch V. : SODOBNA PRIPRAVA HRANE – učbenik za izbirni predmet v 7.,8., in 9. razredu devetletne OŠ

NAČINI PREHRANJEVANJA (7. – 9. razred)

IZVAJALEC: Gordana Farazin 

VSEBINA: prehranjenost, tradicionalni in drugačni načini prehranjevanja, prehrana v različnih starostnih obdobjih, prehrana v izrednih razmerah

CILJI:  razumejo pomen ustrezne prehranjenosti za zdravje organizma, uporabijo enostavne metode za ugotavljanje stanje prehranjenosti, analizirajo stanje prehranjenosti in izdelajo kartotečne liste, poznajo nacionalne in drugačne načine prehranjevanja,  analizirajo nacionalne jedi na podlagi poznavanja posamezne dežele, pripravijo in senzorno, fiziološko in tehnološko ovrednotijo pripravljeno jed,  analizirajo pozitivne in negativne posledice posameznih vrst načinov prehrane,  ocenjujejo ustreznost in neustreznost načinov prehrane z vidika zagotavljanja dobrega zdravja,  pripravijo in senzorno, fiziološko in tehnološko ovrednotijo pripravljeno jed, usvajajo osnovna napotila za prehrano različnih starostnih skupin prebivalstva, in  pripravijo obrok, usvajajo način prehrane v naravi, usvajajo način prehrane v izrednih razmerah

DEJAVNOSTI: kuhanje, teoretično učenje

OCENJEVANJE: teoretično znanje, referat

PRIČAKOVANJA: znajo pripraviti zdrav obrok za različna starostna obdobja, poznajo raznolikost kulinarike Slovenije

PRIPOMOČKI: velik črtast zvezek, predpasnik

NEMŠČINA KOT OBVEZNI IZBIRNI PREDMET (7. – 9. razred)

IZVAJALEC:  Senta Tehovnik Kolar 

CILJI:  Učenci pridobivajo znanje novega tujega jezika, spoznajo kulturo nemško govorečih držav in njihove navade, naučijo se neposredne uporabnosti jezika preko komuniciranja, razumevanja medijev, branja literature, pri delu v dvojicah ali v manjših skupinah, pridobivajo na besedišču in sproti spoznavajo ustrezne slovnične strukture, ter posamezne teme predstavijo s krajšimi govornimi nastopi in s tem tudi na lažji način pridobijo ustno oceno iz predmeta. Učenci s pomočjo narečnih besed, ki jih uporabljamo v vsakdanjem, pogovornem jeziku spoznajo, koliko besed že razumejo in da smo Slovenci veliko besed prevzeli ravno od Nemcev.

DEJAVNOSTI: Snov spoznavajo preko različnih dialogov, pesmi, avtentičnih posnetkov in besedil, preko dela v spletni učilnici in spletnih nalog na šolski nemški spletni strani in preko blogov:

http://deutschmachtmirspass.weebly.com

http://deutschmachtmirspass1.blogspot.si/  (za 7. r.),

http://deutschmachtmirspass2.blogspot.si/  (za 8. r.),

http://deutschmachtmirspass3.blogspot.si/  (za 9. r.),

dodatna uporaba spletnega učbenika in delovnega zvezka za nemščino Maximal, kjer najdemo večji nabor nalog, avtentičnih besedil in avdio ter video posnetkov. Možnost uporabe jezika in preizkus lastnega znanja v enem izmed mest nemškega govornega območja: Celovec/Gradec/Salzburg/Dunaj ali München v kolikor se bo pokazalo zanimanje in se bomo dogovorili za ekskurzijo.

OCENJEVANJE: DA, pisno (1 test na oc. obdobje) in ustno  ocenjevanje znanja (preko govornih nastopov – različne teme)

PRIČAKOVANJA: Po končanih treh letih šolanja (2 x 70 ur – 7. in 8. r. + 64 ur v 9. r.) naj bi učenci dosegli nivo znanja A1 do A2. Priporočljivo je, da se pouk nemščine obiskuje vsa tri leta, saj se snov sistematično nadgrajuje.

PRIPOMOČKI: Velik črtast zvezek za vsa tri leta in učbenik in delovni zvezek Maximal 1, (za 7. razred) Maximal 2, (za 8. razred) in Maximal 2 oz. 3 (za 9. razred; nadaljujemo z Maximal 2 iz 8. r., nato Maximal 3).

KOLIKO ŽE (PO)ZNAM?

 • die Zeitung = »cajtng« (=časopis)
 • der Rucksack = »ruzak« (= nahrbtnik)
 • die Schaufel = »šaufla, šefla« (=lopata)
 • die Leiter = »lojtra« (= lestev)
»Übung macht den Meister! = Vaja dela mojstra!«

ŠOLSKO NOVINARSTVO (7. – 9. razred)

Šolsko novinarstvo je namenjeno učencem 7., 8. in 9. razreda.

Trajanje: 35 ur (32 ur v 9. razredu)

Mentorica: Polona Bartol

Predmet je namenjen vsem zvedavim učencem, ki jih zanima, kaj se dogaja v bližnji in širši okolici, ter jih veseli delo novinarja.

Pridruži se nam pri izbirnem predmetu šolsko novinarstvo, kjer boš pregledoval revije, časopise, spletne portale, pomagal ustvarjati šolski časopis, iskal zanimivosti in pisal/snemal različne novinarske prispevke s terena, se odzival na razne literarne natečaje itd.

LITERARNI KLUB (7. – 9. razred)

Literarni klub je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda.

Trajanje: 35 ur (32 ur v 9. razredu)

Mentorica: Polona Bartol

Pri izbirnem predmetu literarni klub se bomo ukvarjali z branjem in pisanjem leposlovnih besedil, pomemben del pa bo predstavljalo tudi razpravljanje o literaturi. Spoznavali bomo kakovostno slovensko in svetovno književnost, o njej debatirali, predstavljali in utemeljevali svoja stališča ter hkrati poglabljali svoje literarnovedno znanje. Hkrati bomo preizkušali tudi svojo umetniško žilico ter s pisanjem pesmi in različnih literarnih zvrsti in vrst razvijali domišljijo.

Povezava do prijave preko eAsistenta – Moja šola (tukaj).

Navodila za prijavo preko eAsistenta najdete tukaj.

Opis ponujenih neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2023/2024

Predstavitev neobveznih izbirnih predmetov za leto 2023/2024 

ŠPORT

IZVAJALEC: Nataša Turšič

VSEBINA: športne aktivnosti usmerjene v razvoj aerobne vzdržljivosti, moči in koordinacije gibanja.

CILJI:  z redno vadbo vplivati na skladno telesno razvitost;  razumeti odziv organizma na gibanje;  razumeti in spoštovati drugačnost ter izboljšati medsebojno sodelovanje.

4. razred:

DEJAVNOSTI: tekalne igre, aerobika, hokej, igre z loparji, ravnotežne spretnosti, suhi biatlon, akrobatika, skoki z višine, plezanje po umetni plezalni steni, borilni športi, t-ball.

OCENJEVANJE: tri ocene (hokej + badminton, daljši tek v naravnem okolju, skok z višine + skok na mali prožni ponjavi).

5. razred:

DEJAVNOSTI: tekalne igre, aerobika, nordijska hoja, igre z loparji (tenis), žongliranje, hoja s hoduljami, suhi biatlon, akrobatika, spretnostna vožnja s kolesom, plezanje po umetni plezalni steni, borilni športi, t-ball.

OCENJEVANJE: tri ocene (plezanje po plezalni steni, aerobika, spretnostna vožnja s kolesom).

6. razred:

DEJAVNOSTI: tekalne igre, aerobika, sankanje, igre z loparji (tenis), žongliranje, hoja s hoduljami, suhi biatlon, akrobatika, kolesarski izlet, plezanje po umetni plezalni steni, borilni športi, t-ball, hokej na ledu, rugby, frizbi.

OCENJEVANJE: tri ocene (tek v naravnem okolju, badminton, borilne igre)

PRIČAKOVANJA: učenci se bodo ukvarjali s tistimi športi, ki niso pogosto del rednih ur športa. Spoznali bodo tudi številne nove, sodobne športe.

PRIPOMOČKI: športna oprema (isto kot pri rednih urah športa).

NEMŠČINA

IZVAJALEC: Senta Tehovnik Kolar

CILJI: učenci pridobivajo znanje novega tujega jezika na zabaven in sproščen način preko igre, spoznajo kulturo nemško govorečih držav in njihove navade, pridobivajo na besedišču in nezavedno spoznavajo slovnico (poudarek je na pridobivanju besedišča, ne na slovnici).

DEJAVNOSTI:

 • usvajanje jezika skozi zgodbice in pesmi, preko slik in posnetkov,
 • veliko pogovorov: igra vlog, dialogi …
 • projektno delo (skupna izdelava plakatov in njihova predstavitev),
 • uganke, zanimive in skrivnostne zgodbe, ki spodbujajo otrokovo radovednost,
 • spoznavanje navad in običajev nemško govorečih držav,
 • preko kartic s sličicami in različnih igric,
 • s pomočjo samostojnega delovnega učbenika, ki sem ga na podlagi večletnega poučevanja napisala sama in ga zasnovala tako, da so teme in aktivnosti prilagojene učenčevi radovednosti in njihovim sposobnostim usvajanja jezika in učnemu načrtu,
 • s pomočjo spletnih nalog in pesmi na nemški spletni strani in blogu:

OCENJEVANJE: da; dva testa letno oz. en test na ocenjevalno obdobje, ustne ocene učenci pridobijo s predstavitvijo krajših dialogov, pesmic, plakatov, ki jih predstavijo sami ali v dvojicah ali manjših skupinah.

PRIČAKOVANJA: spoznavanje, prepoznavanje, raba besedišča.
Po končanem triletnem učenju (4.-6. r.) se priporoča nemščino kot obvezni izbirni predmet, saj je triletno obiskovanje N2N dobra podlaga za učenje v zadnjem triletju, kjer se učenci učijo tudi slovnico.

PRIPOMOČKI: velik črtast zvezek za vsa tri leta in mapa, v katero bodo vlagali učne liste, ki jih bodo dobili pri pouku (ob pričetku dobijo natisnjen delovni učbenik Deutsch lernen mit Ollie Eule – 4.r./Deutsch lernen mit Brummi Bär – 5.r./Deutsch lernen mit Leo Löwe – 6.r.).

POMISLI, KOLIKO ŽE ZNAŠ?

Učenci s pomočjo narečnih besed, ki jih uporabljamo v vsakdanjem, pogovornem jeziku spoznajo, koliko besed že razumejo in da smo Slovenci veliko besed prevzeli ravno od Nemcev. Preveri, ali te izraze poznaš tudi ti? – In spoznal/a boš, da je nam, Slovencem, nemščina zelo poznana.

 • die Zeitung = »cajtng« (= časopis)
 • der Rucksack = »ruzak« (= nahrbtnik)
 • die Schaufel = »šaufla, šefla« (= lopata)
 • die Leiter = »lojtra« (= lestev)
 • die Familie = »familija« (= družina)

»Übung macht den Meister! = Vaja dela mojstra!«

Deutsch ist prima, Deutsch macht Spaß! = Nemščina je prima, nemščina je zabavna!

 RAČUNALNIŠTVO

IZVAJALEC: Maja Pugelj Osterman

VSEBINA: reševanje problemov, algoritmi, programi, podatki, komunikacija in storitve.

CILJI: učenci razvijajo sodobnemu načinu prilagojen način razmišljanja, spoznavajo strategije reševanja problemov, razvijajo sposobnost sodelovanja v skupini, razvijajo kreativnost, ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje, računalnik uporabljajo na aktiven in ustvarjalen način in ne le za »izgubljanje časa«.

DEJAVNOSTI: računalništvo brez računalnika, priprava na računalniško tekmovanje Bober, priprava na računalniško tekmovanje Pišek, programiranje  (Code, Scratch, Blockly), izdelava projekta, izdelava igrice, zgodbe, animacije …

OCENJEVANJE: sprotno ocenjevanje učenčevega napredka; ocena projekta in ustno.

PRIČAKOVANJA: Pri tem predmetu bodo razumeli kako računalnik deluje in kako lahko uporablja razne vhodne podatke, jih obdela in prikaže. Tako bodo razumeli, da lahko računalnik s senzorji tipa in se v skladu s programom odziva.

Za obiskovanje predmeta je zaželeno osnovno poznavanje delovanja računalnika (shranjevanje podatkov, urejanje map, obvladanje miške in tipkovnice).

TEHNIKA

IZVAJALEC: Marjeta Krašovec

VSEBINA: papirna gradiva, les, umetne snovi, konstrukcije

CILJI: Učenci spoznajo namen in pomen tehničnih predmetov, opazujejo in ugotavljajo lastnosti gradiv, ob izdelavi izdelkov (papirna gradiva, les, umetne snovi) pridobivajo znanje in razvijajo ročne spretnosti, oblikujejo ideje za svoj izdelek (ob tem ugotavljajo prednosti in slabosti idej), načrtujejo potek dela, izberejo gradiva, orodje in stroje s katerimi varno izdelujejo predmete, krepijo pozitivno samopodobo, razvijajo sposobnost opazovanja in predstavljanja tehničnih pojavov in naprav, upoštevajo pravila varnosti pri delu, ob delu gojijo sodelovanje v skupini, odgovornost, ekonomičnost ter natančnost in red.

DEJAVNOSTI: Načrtovanje in izdelava uporabnih izdelkov iz različnih materialov, npr. škatlica, periskopa, torbice, žepne svetilke, ptičje krmilnice, peresnice, stojala za knjige, samokolnice, avtomobila, naprave iz sestavljanke, predstavitev izdelkov na spletni strani šole.

OCENJEVANJE: preverja in ocenjuje se znanje (ustno sproti ob delovnem procesu),

proces dela (izdelava izdelka) in rezultat dela (izdelek).

 

Povezava do prijave preko eAsistenta – Moja šola (tukaj). 

Navodila za prijavo preko eAsistenta najdete tukaj.

Glede na število prijav se v šolskem letu 2022/23 izvajajo naslednji neobvezni izbirni predmeti: tuji jezik (nemščina), šport, tehnika in računalništvo.

Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2022/2023:

PREDMET UČITELJ
ŠPORT NATAŠA TURŠIČ
TEHNIKA STANKA DEDO LALE
NEMŠČINA SENTA TEHOVNIK KOLAR
RAČUNALNIŠTVO MAJA PUGELJ OSTERMAN

Prijave potekajo preko eAsistenta do 12. 5. 2023.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

V skladu s 17. členom ZOsn (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) mora osnovna šola poleg obveznih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov.

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike. Učencu ni potrebno izbirati predmetov iz obeh sklopov. Tuji jezik se izvaja v obsegu dveh ur tedensko, ostali izbirni predmeti pa so enourni.

Izbirni predmeti so obvezna sestavina učenčevega predmetnika in se ocenjujejo.

Učenec lahko torej izbere s soglasjem staršev:

1. dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko:

 • dva različna enourna predmeta ali
 • tuji jezik, ki je dvourni predmet ali

2. tri ure izbirnih predmetov tedensko:

 • tri različne enourne predmete ali
 • tuji jezik in en enourni predmet.

Z začetkom šolskega leta prehajanje med izbirnimi predmeti žal ni več mogoče iz objektivnih razlogov (pripravljeni urniki, organizacija prevozov …)

Učenec, ki je eno leto že obiskoval enoletni izbirni predmet, si ga v naslednjem letu ne more več izbrati.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali le pri eni uri tedensko.

Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto šoli posredujete potrdilo o vpisu vašega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujete potrdilo o vpisu najkasneje do 31. avgusta.

Na podlagi želja učencev se bomo odločili, katere izbirne predmete bomo v prihodnjem letu izvajali, saj imamo omejeno število predmetov.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (razširjeni program)

V skladu z 20a. členom ZOsn (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) šola učencem ponudi neobvezne izbirne predmete.

Učenci 4. do 6. razreda se bodo lahko prostovoljno vključili v pouk neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike.

Učenec lahko izbere eno ali dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Izbira lahko med enournimi predmeti: računalništvo, tehnika, šport ali dvourni predmet: tuji jezik.

Učenec lahko torej izbere s soglasjem staršev:

 1. en enourni predmet ali
 2. dva enourna predmeta ali
 3. en dvourni predmet.

Neobvezne izbirne predmete mora učenec obiskovati celotno šolsko leto in se številčno ocenjujejo z ocenami od 1 do 5.

Učenec si sicer lahko izbere vsako leto poljuben neobvezni izbirni predmet, vendar priporočamo, da zaradi nadgradnje znanja obiskuje vsa leta isti predmet.

Dostopnost