Pogovorne urice

Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in različnih pristojnosti. Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelkih ter po dogovoru z vzgojiteljico aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, vendar ob upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca.
Oblike sodelovanja s starši: svet staršev, roditeljski sestanki in pogovorne urice. Poleg formalnih oblik druženja, načrtujemo tudi neformalne oblike druženja otrok, staršev in vzgojiteljic. To so pohodi, ustvarjalne delavnice, nastopi, obiski staršev v skupini, vsakodnevna izmenjava informacij, ogledi različnih predstav in razstav, itd.  Vsaka skupina ima svoj oglasni kotiček, ki je namenjen obveščanju staršev in seznanjanju z dejavnostmi in aktivnostmi  oddelka.

V vseh oddelkih bodo potekale redne mesečne govorilne ure. V primeru potrebe se starši za govorilne ure dogovorijo z vzgojiteljico izven določenih terminov.

Govorilne ure v šolskem letu 2023/2024

DATUM ČAS POGOVORNIH UR
10. oktober 2023 16.00 – 17.30
7. november 2023 16.00 – 17.30
9. januar 2024 16.00 – 17.30
15. februar 2024 16.00 – 17.30
12. marec 2024 16.00 – 17.30
9. april 2024 16.00 – 17.30
7. maj 2024 16.00 – 17.30

Na govorilne ure se prijavte preko obrazca za prijavo na E-asistentu.

Dostopnost