Dan v vrtcu

Od 5.30 do 7.30 omogočamo otrokom jutranje dežurstvo s počitkom in različnimi dejavnostmi. Redno vzgojno izobraževalno delo s pestro ponudbo vsebin in dejavnosti poteka od 7.30 do 15.30. Od 15.30 do 17.00 se otroci postopno združujejo glede na število prisotnih otrok. Dnevni program poteka od 6.30 do 15.30. Dnevni red občasno prilagodimo zaradi izvajanja določenih dejavnosti.

1. STAROSTNO OBDOBJE (otroci stari 1-3 let)

5.30-8.00 8.00-9.00 9.00-10.30 10.30- 12.00 12.00-14.00 14.00-15.30 15.30-17.00
prihod, počitek, individualne igre, dejavnosti po želji zajtrk,nega, individualne dejavnosti skupinske dejavnosti v igralnici, sadna malica, bivanje in igranje na prostem nega, kosilo čas počitka individualne dejavnosti, nega, malica, igra na terasah individualna igra, postopno združevanje otrok in odhod domov

2. STAROSTNO OBDOBJE (otroci stari 1-3 let)

5.30-8.00 8.00-8.30 9.00-15.30 15.30-16.15 oz. 17.00
prihod, počitek, individualne in skupinske igre zajtrk, higiena

individualne, skupinske in skupne aktivnosti; igra zunaj, sprehodi, izleti;

kosilo, počitek – mirnejše dejavnosti

individualne, skupinske igre; bivanje na prostem, malica;

postopno združevanje otrok in odhod domov

Dostopnost