Dodatni, nadstandardni programi, ki jih občina zagotavlja za otroke v vrtcu Sončni žarek v okviru pogodbe o financiranju dejavnosti predšolske vzgoje in posebnih programov:
– možnost poletnih in zdravstvenih rezervacij,
– ena predstava v tednu otroka,
– plavalni tečaj (doplačilo razlike k sredstvom, pridobljenim na razpisu za šport),
– angleške urice (1x tedensko v skupini 5-6 let starih otrok),
– od jeseni 2023: zagotavljanje plenic v času bivanja otrok v vrtcu (glede na predhodne prijave zainteresiranih),
– predstava in knjižno darilo za otroke v božičnem času.

Dostopnost