Svet zavoda

Ustanovitelj zavoda:

Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče

Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršuje Občinski svet Občine Velike Lašče.

Organi upravljanja zavoda:

Šolo in vrtec upravljata ravnatelj in svet zavoda.

Primož Garafol, ravnatelj

Svet zavoda sestavljajo:

Predstavniki Občine Velike Lašče:

Nika Perovšek
Boštjan Škulj
Janja Jaklič

Predstavniki zavoda:

Bojan Novak (osnovna šola)
Petra Marolt (osnovna šola)
Katja Viršek (osnovna šola)
Anja Mikuž Otoničar (vrtec)
Damijana Tomažin (vrtec)

Predstavniki staršev:

Andreja Novak (osnovna šola) – predsednica
Miha Mihič (osnovna šola)
Aleksander Jakša (osnovna šola)

Komisije, ki delujejo v zavodu

Komisija za sprejem otrok v vrtec, komisija za ugotavljanje pripravljenosti za vstop otrok v šolo, strokovne skupine, komisija za prehrano, komisija za poklicno orientacijo, komisija za vodenje postopkov nacionalnih preizkusov znanja, komisija za popis, pritožbena komisija pri svetu zavoda …

Dostopnost