Zdravstveno in zobozdravstveno varstvo

Zobozdravstveno varstvo

V prostorih Osnovne šole Primoža Trubarja imamo lepo in sodobno opremljeno zobozdravstveno ordinacijo.

Za preventivno in kurativno zobozdravstveno varstvo otrok in mladine z območja Velikih Lašč skrbijo Katja Gradišar, dr. dent. med., Hana Majdič in Valentina Colnar, asistentka s ciljem ohraniti otrokom in mladini čim več zdravih zob in jim privzgojiti odgovornost za boljše ustno zdravje. Ekipo vodi Katja Gradišar, dr. dent. med.

SPREJEMNI ČAS:

ponedeljek, četrtek: 7.00 – 14.00
torek, sreda: 12.00 – 19.00
petek: 7.00 – 13.00

BOLEČINE IN POŠKODBE ZOB

TELEFON ORDINACIJE: 01/788-16-51 in 041 360 112
ELEKTRONSKI NASLOV: os.lasce@kg-dent.si

V primeru bolečin naj se učenci čimprej oglasijo v zobni ordinaciji, kjer jih bo pregledal zobozdravnik.

V primeru poškodb stalnih zob, kadar pride do izbitja ali odloma zoba, naj se otrok v spremstvu staršev čimprej oglasi v najbližji zobozdravstveni ordinaciji. Izbit ali odlomljen košček zoba dajte v manjšo posodo z mlekom ali fiziološko raztopino ali vodo in ga prinesite s seboj v ordinacijo.

Vključeni smo v on line sistem (neposreden dostop do podatkov o zdravstvenem zavarovanju), zato je za vsak obisk pri zobozdravniku potrebna zdravstvena kartica. STARŠE VLJUDNO PROSIMO, naj poskrbijo, da bo učenec/otrok na dan obiska naše ambulante ali ko bo klican od pouka, vedno imel pri sebi zdravstveno kartico.

UČENCI bodo predhodno obveščeni o predvidenih dneh, ko bodo klicani v našo ambulanto.

Brez zdravstvene kartice mu na ta dan zobozdravstvenih storitev ne bomo mogli nuditi.

POSVETI ZA STARŠE V ZOBNI AMBULANTI

Kadarkoli med delovnim časom se lahko osebno ali po telefonu pogovorite glede zdravljenja zob vašega otroka v šolski zobni ambulanti.

PREVENTIVNA DEJAVNOST

1. SISTEMATSKI PREGLEDI:

V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

NOVEMBER
Datum   Razred  Razrednik
09. 11.      7. a       Katja Grintal
09. 11.      7. b       Nataša Turšič
10. 11.      7. c        Maja Mugerle
10. 11.      8. a        Andreja Svetičič
16. 11.      8. b        Bojan Novak
16. 11.      6. c         Marjeta Krašovec
17. 11.      6. b         Renata Lesar Hržič
17. 11.      6. a         Marija lampret
23. 11.      9. b        Neža Sedej
23. 11.      9. a        Vita Mekinda
24. 11.      4. t         Kristina Šilc Čirović
24. 11.      3. t         Petra Marolt
24. 11.      1. , 2. t   Stanka Štrukelj

DECEMBER
Datum   Razred     Razrednik
7. 12.        5. b          Meta Kovačič
7. 12.        5. a          Mimica Gačnik
8. 12.        3./4. r     Sonja Škrlj
8. 12.        1./2. r     Dragica Dobravec
11. 12.       1. b          Barbara Zupančič
11. 12.       1. a          Simona Bavdek
14. 12.      4. b         Renata Gradišar
14. 12.      4. a         Janja Samsa
15. 12.      3. b         Lucija Glas
15. 12.      3. a         Branka Levstik
21. 12.      2. b        Marija Katarinčič
21. 12.      2. a        Beti Arko
22. 12.      1. b        Barbara Zupančič
22. 12.      1. a        Simona Bavdek

2. Demonstracija čiščenja zob na modelu za učence od 1. do 5. razreda devetletke dvakrat letno. Učenci, ki tehniko umivanja zob slabo obvladajo, bodo vabljeni na dodatno individualno demonstracijo v ordinacijo.

3. Učenci od 1. do 5. razreda so vključeni v akcijo TEKMOVANJE ZA ČISTE IN ZDRAVE ZOBE OB ZDRAVI PREHRANI, katere pokrovitelj je Slovensko Zdravniško Društvo in poteka po vsej Sloveniji že 30 let. Akcija poteka tako, da otroke dvakrat mesečno nenapovedano v razredu obišče ustna higieničarka Živa Jerina in naključno izbranim razdeli testne tablete, ki obarvajo zobne obloge. Otrok s čistimi zobmi prisluži razredu točko. Razred, ki zbere največje število točk, postane zmagovalec. Zmagovalni razred se ob koncu šolskega leta udeleži zaključne zabavne prireditve.

Spoštovani starši, zavedajte se, da lahko tudi vi z zdravimi življenjskimi navadami (dobra ustna higiena, zdrava prehrana – ne prepogosto uživanje sladke hrane in pijače) veliko pripomorete k dobremu ustnemu zdravju svojega otroka.

NAJ ZDRAVI ZOBJE POSTANEJO SIMBOL USPEŠNOSTI MLADE GENERACIJE

Šolski zobozdravnik: KG-DENT, zobozdravstvene storitve d.o.o.,
Katja Gradišar, dr. dent. med., ki jo nadomešča Kaška Gregorčič, dr. dent. med.

Zdravstveno varstvo

Sistematske zdravstvene preglede naših učencev opravlja šolski zdravnik v ZD Velike Lašče.

Sistematsko bodo pregledani otroci 2., 4., 6. in 8. razreda. Datumi pregledov in cepljenj bodo sporočeni sproti med šolskim letom v šolskem koledarju in z  obvestili razrednikov.

SISTEMATSKI PREGLEDI V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

Sistematsko bodo pregledani otroci 2., 4., 6. in 8. razreda. Datumi pregledov in cepljenj bodo sporočeni sproti med šolskim letom v šolskem koledarju in z  obvestili razrednikov.

2.  razred

2. a – 4. 10. 2023 

2. b – 11. 10. 2023 

2. t – 18. 10. 2023 

2. r – 18. 10. 2023 

4.  razred

4. a – 6. 12. 2023 

4. b – 13. 12. 2023 

4. t – 20. 12. 2023 

4. r – 20. 12. 2023 

6.  razred 

6. a – 25. 10. 2023 

6. b – 8. 11. 2023 

6. c – 15. 11. 2023 

8.  razred

8. a – 22. 11. 2023 

8. b – 29. 11. 2023

Ob pregledu in cepljenju naj ima otrok s seboj potrjeno zdravstveno kartico in knjižico o cepljenju. Otroka bo na sistematski pregled v Zdravstveni dom Velike Lašče peljal razrednik oz. razredničarka.

Če se otrok v šoli poškoduje, oskrbimo poškodbo in takoj pokličemo njegove starše. V hujših primerih ga odpeljemo v Zdravstveni dom Velike Lašče.

Učence lahko na začetku šolskega leta prostovoljno zavarujete pri eni izmed zavarovalnic, ki jo sami izberete. Če pride do poškodbe, mora biti obvezno registrirana pri zdravniku. Ob poškodbi dobi otrok v tajništvu šole obrazec za prijavo nezgode. Izostanek od pouka potrdi razrednik. Starši potem odnesete prijavo skupaj z vsemi potrebnimi dokazili na zavarovalnico, ki nato obravnava odškodninski zahtevek in izplača zavarovalnino.

Dostopnost