Razredniki

Šolsko leto 2021/2022:

CENTRALNA ŠOLA:

  RAZREDNIK NADOMESTNI RAZREDNIK ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO DEČKOV ŠTEVILO DEKLIC MATIČNA UČILNICA
1.a SIMONA BAVDEK VERONIKA LIPOVEC 19 11 8 II
1.b BARBARA ZUPANČIČ VERONIKA LIPOVEC 20 10 10 I
2.a JOŽICA MAVSAR NOSAN REBEKA STRNAD 15 5 10 III
2.b BRANKA LEVSTIK REBEKA STRNAD 16 6 10 XVII
3.a ELIZABETA ARKO SUZANA MATIĆ 24 16 8 XIX
4.a RENATA GRADIŠAR LEA KOMAT 17 7 10 XXVIII
4.b JANJA SAMSA LEA KOMAT 18 8 10 XXIX
5.a MIMICA GAČNIK VESNA HLADNIK 21 15 6 XXV
5.b MARJETKA KOPRIVEC VESNA HLADNIK 21 15 6 XXVI
5.c PETRA ZIDAR VESNA HLADNIK 21 11 10 XXXI
6.a MARIJA LAMPRET EVA ARKO 27 15 9 XXIV
6.b  RENATA LESAR HRŽIČ POLONA BARTOL 23 12 11 IX
7.a VITA MEKINDA MILAN KASTELIC 21 13 8 XXX
7.b GORDANA FARAZIN NATAŠA TURŠIČ 21 14 7 XXIII
8.a ANDREJA SVETIČIČ MAGDA GRAJŠ 19 8 11 XII
8.b VERONIKA PAJK STANKA DEDO LALE 22 14 8 XIV
8.c
BOJAN NOVAK MAJA PUGELJ OSTERMAN 22 11 11 XI
9.a KATJA GRINTAL MARTINA MIHELIČ 22 13 9 XIII
9.b MAJA MUGERLE NIKA PETELIN 23 13 10 XXVII
    SKUPAJ 389 217 172

PODRUŽNIČNA ŠOLA ROB:

RAZREDNIK NADOMESTNI RAZREDNIK ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO DEČKOV ŠTEVILO DEKLIC MATIČNA UČILNICA
1./2. DRAGICA DOBRAVEC MARIJA KATARINČIČ 10 + 3 6 + 1 4 + 2 VELIKA
3./4. SONJA ŠKRLJ DRAGICA DOBRAVEC 9 + 11 6 + 7 3 + 4 NOVA
/ / SKUPAJ 33 20 13 /


PODRUŽNIČNA ŠOLA TURJAK:

RAZREDNIK NADOMESTNI RAZREDNIK ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO DEČKOV ŠTEVILO DEKLIC MATIČNA UČILNICA
1. KRISTINA ŠILC ĆIROVIĆ STANKA ŠTRUKELJ 11 4 7 MALA SPODAJ
2. /3. STANKA ŠTRUKELJ PETRA MAROLT 11 + 7 4 + 5 7 + 2 VELIKA ZGORAJ
4. PETRA MAROLT KRISTINA ŠILC ĆIRKOVIĆ 16 10 6 VELIKASPODAJ
/ / SKUPAJ 45 23 22 /

 

Dostopnost