PŠ Turjak

Podružnična šola Turjak je v letu 2021 praznovala 120 let. Že od vsega začetka služi namenu vzgojno izobraževalnega dela in povezovanju različnih društev in generacij v kraju in okolici.

V  šolskem letu 2021 /2022 šolo obiskuje 45 otrok od prvega do četrtega razreda.

Poleg pouka otrokom nudimo tudi jutranje varstvo od 5.30 in dva oddelka podaljšanega bivanja do 16.25.

  1. razred: 11 učencev razredničarka: Kristina Šilc Ćirović, angleščino poučuje Suzana Matič – mala učilnica spodaj
  2. /3. razred 18 učencev, razredničarka: Stanka Štrukelj, angleščino poučuje Marija Katarinčič – velika učilnica zgoraj
  3. 4. razred 16 učencev, razredničarka: Petra Marolt, angleščino poučuje Suzana Matič – velika učilnica spodaj

Vodja podružnične šole je Stanka Štrukelj.

DSP bosta izvajali Rebeka Strnad in Vesna Hladnik.

Jutranje varstvo vodi Mateja Gartner.

Podaljšano bivanje vodi Jože Papež in ena izmed učiteljic.

Šolski zvonec na PŠ Turjak

Dostopnost