PŠ Turjak

Podružnična šola Turjak stoji na hribu v centru naselja. Šola nudi izobraževalni program za učence od 1. do 4. razreda ter nudi varstvo otrokom v oddelku vrtca. Je tesno povezana s krajem in z različnimi društvi, ki delujejo v njem.

PRVI ŠOLSKI DAN, 1. september 2020:
Učenci od 2. do 4. razreda se zberemo ob 7.30  v veliki učilnici na PŠ Turjak, prevozi so objavljeni na spletni strani.

Zaključili bomo ob 10.10, nato sledijo prevozi domov.
1.razred se dobimo ob 12. 30 skupaj s starši pred šolo.

1. in 2. razred: razredničarka Stanka Štrukelj, druga učiteljica Petra Zidar, velika učilnica zgoraj. Angleščino poučuje Petra Zidar.

3. razred: razredničarka Petra Marolt, mala učilnica spodaj. Angleščino poučuje Marija Katarinčič.

4. razred: razredničarka Kristina Šilc Ćirović, velika učilnica spodaj. Angleščino poučuje Marija Katarinčič.

Šolski zvonec na PŠ Turjak

Dostopnost