PŠ Rob

V šolskem letu 2019/20 šolo obiskuje 36 učencev. Na šoli sta organizirana dva kombinirana oddelka in oddelek PB. Kombinacijo 1./2. razreda poučuje Dragica Dobravec, ki je tudi vodja podružnične šole. Druga strokovna učna moč, Marija Katarinčič, bo v kombiniranem oddelku 1./2. razreda prisotna polovični delovni čas. TJA od 1. do 4. razreda ter OPZ, bo v tem šolskem letu poučevala Marija Katarinčič.  Kombinacijo 3./4. razreda poučuje Sonja Škrlj. Oddelek podaljšanega bivanja bo vodil Jože Papež. DSP bosta izvajali strokovni sodelavki Irena Budič Pavlič in Lea Komat.

Poskrbljeno je za jutranje varstvo vozačev od 6.30 dalje. Pouk se pričenja ob 8.15, malica je od 9.00 do 9.20. Po končanem pouku bo učence, ki niso vključeni v OPB šolski kombi ob 12.35 odpeljal domov. OPB poteka v času od 12.40 do 16.50.

Pri dnevih dejavnosti in neobveznih izbirnih predmetih, se razredi podružnične šole združujejo s centralno šolo in PŠ Turjak.

Predvidene interesne dejavnosti:

1./2. razred: Pravljične urice v Robu (PUR), torek, 5. ura (Dragica Dobravec)
3./4. razred: Prva pomoč, ponedeljek, 5. ura (Sonja Škrlj)
1. – 4. razred: Otroški pevski zbor (OPZ), ponedeljek, 6. ura (Marija Katarinčič)

Urnik

1./2. r PON TOR SRE ČET PET
DDP/ISP
1. MAT SLJ SLJ – 2.R MAT N1A/TJA
2. SLJ MAT GUM SLJ SLJ
3. SLJ SPO ŠPO SPO LUM
4. ŠPO SPO MAT ŠPO LUM
5. N1A/TJA PUR SLJ  GUM
6.

 

 

DDP/ISP

3. r PON TOR SRE ČET PET
1. MAT SLJ SPO SPO MAT
2. SLJ MAT MAT SPO SLJ
3. SLJ TJA SLJ MAT SLJ
4. TJA GUM LUM SLJ  GUM
5. DDP/ISP ŠPO LUM ŠPO ŠPO
6.

 

 

DDP/DSP

4. r PON TOR SRE ČET PET
1. MAT SLJ NIT NIT MAT
2. SLJ MAT MAT NIT SLJ
3. DRU TJA SLJ MAT SLJ
4. TJA GUM/RU LUM DRU GUM
5.  ŠPO LUM ŠPO ŠPO
6.

 

Šolski zvonec:

1. ura 8.15–9.00
2. ura 9.20–10.05
3. ura 10.10–10.55
4. ura 11.00–11.45
5. ura 11.50–12.35

Ure v OPB:

 1.ura  12.40 – 13.30
2. ura  13.30 – 14.20
3.ura  14.20 – 15.10
4.ura  15.10 – 16.00
5.ura 16.00 – 16. 50

 

Dostopnost