PŠ Rob

V šolskem letu 2021/22 šolo obiskuje 33 učencev. Na šoli sta organizirana dva kombinirana oddelka in oddelek PB. Kombinacijo 1./2. razreda poučuje Dragica Dobravec, ki je tudi vodja podružnične šole. Druga strokovna učna moč, Marija Katarinčič, bo v kombiniranem oddelku 1./2. razreda prisotna polovični delovni čas. TJA od 1. do 4. razreda, GUM in LUM v 3. in 4. razredu ter OPZ, bo v tem šolskem letu poučevala Marija Katarinčič.  Kombinacijo 3./4. razreda poučuje Sonja Škrlj. Oddelek podaljšanega bivanja bo vodila Lara Baraga. DSP bosta izvajali strokovni sodelavki Irena Budič Pavlič, Vesna Hladnik, Helena Bartol Rus in Lea Komat.

Poskrbljeno je za jutranje varstvo vozačev od 6.45 dalje. Pouk se pričenja ob 7.45, malica je od 9.20 do 9.40. Po končanem pouku bo učence, ki niso vključeni v OPB šolski kombi ob 12.05 odpeljal domov. OPB poteka v času od 12.10 do 16.10.

Pri dnevih dejavnosti in neobveznih izbirnih predmetih, se razredi podružnične šole združujejo s centralno šolo.

Predvidene interesne dejavnosti:

1./2. razred: Pravljične urice v Robu (PUR), petek, 5. ura (Dragica Dobravec)
3./4. razred: Prva pomoč, ponedeljek, 6. ura (Sonja Škrlj)
1. – 4. razred: Otroški pevski zbor (OPZ), ponedeljek, 5. ura (Marija Katarinčič)

Urnik

1. r                                   2. r                                      3. r                                      4. r

Šolski zvonec:

URE

ODMORI

1. ura

7.45–8.30

1. odmor

8.30–8.35

2. ura

8.35–9.20

2. odmor

9.20–9.40

3. ura

9.40–10.25

MALICA

10.25–10.30

4. ura

10.30–11.15

3. odmor

11.15–11.20

5. ura

11.20–12.05

4. odmor

12.05–12.10

6. ura

12.10–12.55

5. odmor

12.55–13.00

Dostopnost