Organi upravljanja

Ustanovitelj zavoda:

Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče

Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršuje Občinski svet Občine Velike Lašče.

Organi upravljanja zavoda:

Šolo in vrtec upravljata v.d .ravnateljice in svet zavoda. V. d. ravnateljice ima največ enoletni, svet zavoda pa štiriletni mandat.

V. d. ravnateljice šole je Anja Lovšin.

Svet zavoda sestavljajo:

Predstavniki Občine Velike Lašče:

Andreja Košir
Marija Ivanc Čampa
Martina Ferjan

Predstavniki zavoda:

Andreja Svetičič (osnovna šola) – predsednica sveta zavoda
Renata Gradišar (osnovna šola)
Tatjana Đurić (osnovna šola)
Anja Otoničar Mikuž (vrtec)
Damjana Tomažin (vrtec)

Predstavniki staršev:

Aleksander Jakša (vrtec)
Miha Mihič (osnovna šola)
Boštjan Škulj (osnovna šola)

Svet staršev v šolskem letu 2020/21

Na prvem sestanku sveta staršev, ki ga vodi v. d. ravnateljice, izmed predstavnikov staršev vseh oddelkov izvolijo predsednika in namestnika SVETA STARŠEV. Mandat traja do 31. 8. 2022.

V Svet staršev so v šolskem letu 2019/2020 izvoljeni naslednji predstavniki oddelkov centralne šole:
Matjaž Klančar (1. a),  Ksenja Debeljak (2. a),  Rok Papež (2. b), Marko Tepej (3. a), Barbara Petrič  (3. b), Andreja Polzelnik Marolt (4. a), Špela Mihič (4. b),  Saša Lapuh (5. a), Katja Petelin (5. b), Mojca Petan (6. a), Lilijana Senčar Žnidaršič (6. b), Vesna Lindtner Debeljak (6. c) Andreja Novak (7. a), Mihael Štrukelj (7. b),  Petra Jakob Merljak (8. a), Jerneja Zgonec (8. b), Urša Vesel (9. a), Dejan Klobučar (9. b).

PŠ Rob: Polonca Centa (1./2. r), Barbara Purkart (3./4. r).

PŠ Turjak: Damjana Zgonec (1. t), Slađana Bugojević (2. t), Boris, Deanović (3. t), Nina Ferkolj Plestenjak (4. t).

Komisije, ki delujejo v zavodu

Komisija za sprejem otrok v vrtec, komisija za ugotavljanje pripravljenosti za vstop otrok v šolo, strokovne skupine, komisija za prehrano, komisija za poklicno orientacijo, komisija za vodenje postopkov nacionalnih preizkusov znanja, komisija za popis, pritožbena komisija pri svetu zavoda …

Dostopnost