Regresiranje šole v naravi

Pozivamo starše, za katere bo cena šole v naravi prehudo finančno breme, da izpolnijo spodaj priloženo vlogo, ki bo, podkrepljena s potrebnimi prilogami, služila izključno za dodeljevanje regresa za šolo v naravi.

Izpolnjeno vlogo s prilogami posredujte razredniku ali svetovalni delavki Vesni Hladnik.

Vloga za regresiranje šole v naravi (kliknite)

Dostopnost