Regresiranje šole v naravi

Pozivamo starše, za katere bo cena šole v naravi prehudo finančno breme, da izpolnijo spodaj priloženo vlogo, ki bo, podkrepljena s potrebnimi prilogami, služila izključno za dodeljevanje regresa za šolo v naravi.

Izpolnjeno vlogo s prilogami posredujte razredniku ali svetovalni delavki Katji Viršek.

Vloga za subvencioniranje šole v naravi (kliknite)

 

 

 

(Visited 99 times, 1 visits today)
Dostopnost