Neobvezni izbirni predmeti

V skladu s spremembami Zakona o osnovni šoli smo začeli v šolskem letu 2014/2015 postopno izvajati pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 4. in 7. razreda. V šolskem letu 2021/2022 bomo pouk neobveznih izbirnih predmetov izvajali za učence 4., 5. in 6. razreda. Učenec lahko izbere eno ali dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Izbira lahko med enournimi predmeti: računalništvo, šport, tehnika ali dvourni predmet: tuji jezik.

Učenec lahko torej izbere:

a) en enourni predmet ali
b) dva enourna predmeta ali
c) en dvourni predmet.

Ko se učenec odloči za obiskovanje izbranega izbirnega predmeta, ga obiskuje celo šolsko leto. Pri le-tem bo imel enake obveznosti kot pri obveznih predmetih.

Učenec si sicer lahko izbere vsako leto poljuben neobvezni izbirni predmet, vendar priporočamo, da zaradi nadgradnje znanja obiskuje vsa leta isti predmet.

Glede na število prijav bomo v šolskem letu 2020/21 izvajali naslednje neobvezne izbirne predmete: tuji jezik (nemščina), šport, tehniko in računalništvo.

Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2021/2022:

PREDMET UČITELJ
ŠPORT NATAŠA TURŠIČ
TEHNIKA STANKA DEDO LALE
NEMŠČINA SENTA TEHOVNIK KOLAR
RAČUNALNIŠTVO MAJA PUGELJ OSTERMAN

Predstavitev neobveznih izbirnih predmetov za leto 2021/2022

Dostopnost