Neobvezni izbirni predmeti

Predstavitev neobveznih izbirnih predmetov za leto 2022/2023 (tukaj)

Povezava do prijave preko eAsistenta – Moja šola (tukaj).

V skladu s spremembami Zakona o osnovni šoli smo začeli v šolskem letu 2014/2015 postopno izvajati pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 4. in 7. razreda.

V šolskem letu 2022/2023 bomo pouk neobveznih izbirnih predmetov izvajali za učence 4., 5. in 6. razreda. Učenec lahko izbere eno ali dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Izbira lahko med enournimi predmeti: računalništvo, šport ali dvourni predmet: tuji jezik.

Učenec lahko torej izbere:

a) en enourni predmet ali
b) dva enourna predmeta ali
c) en dvourni predmet.

Ko se učenec odloči za obiskovanje izbranega izbirnega predmeta, ga obiskuje celo šolsko leto. Pri le-tem bo imel enake obveznosti kot pri obveznih predmetih.

Učenec si sicer lahko izbere vsako leto poljuben neobvezni izbirni predmet, vendar priporočamo, da zaradi nadgradnje znanja obiskuje vsa leta isti predmet.

Glede na število prijav se v šolskem letu 2022/23 izvajajo naslednji neobvezni izbirni predmeti: tuji jezik (nemščina), šport, tehnika in računalništvo.

Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2022/2023:

PREDMETUČITELJ
ŠPORTNATAŠA TURŠIČ
TEHNIKASTANKA DEDO LALE
NEMŠČINASENTA TEHOVNIK KOLAR
RAČUNALNIŠTVOMAJA PUGELJ OSTERMAN

 

(Visited 33 times, 1 visits today)
Dostopnost