Obvezni izbirni predmeti

Predstavitev obveznih izbirnih predmetov za 7. razred (leto 2022/2023)
Predstavitev obveznih izbirnih predmetov za 8. razred (leto 2022/2023)
Predstavitev obveznih izbirnih predmetov za 9. razred (leto 2022/2023)

Povezava do prijave preko eAsistenta – Moja šola (tukaj).

Izbirne predmete v 7., 8. in 9. razredu izberejo učenci s soglasjem staršev iz ponudbe šole, in sicer za eno, dve ali tri leta.

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši. Posamezni izbirni predmet je v urniku eno uro na teden, z izjemo tujega jezika, ki je dve uri. Izbirni predmeti so obvezna sestavina učenčevega predmetnika in se ocenjujejo.

Učenec lahko torej izbere s soglasjem staršev:

  1. dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko:
    a) dva različna enourna predmeta ali
    b) tuji jezik, ki je dvourni predmet ali
  2. tri ure izbirnih predmetov tedensko:
    a) tri različne enourne predmete ali
    b) tuji jezik in en enourni predmet.

Z začetkom šolskega leta prehajanje med izbirnimi predmeti žal ni več mogoče iz objektivnih razlogov (pripravljeni urniki, organizacija prevozov …)

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih (v celoti ali deloma).

 

(Visited 26 times, 1 visits today)
Dostopnost