Predmetna stopnja

           6. 7. 8. 9.

RAZRED

       DNEVI

Kamenine

Kje: okolica šole

Vodja: V. Pajk

Rdeči križ

Kje: šola

Vodja: V. Pajk

Osnove prve pomoči

Kje: šola ali ŠVN

Vodja: V. Pajk

Obdelava podatkov

Kje: šola

Vodja: M. Mihelič

NARAVO-

SLOVNI

Značilnosti kraja

Kje: Cerkno

Vodja: B. Novak

Mokrišče

Kje: šola

Vodja: G. Farazin

HE Fala

Kje: ŠVN

Vodja: A. Svetičič

Tolminska korita

Kje: ekskurzija

Vodja: R. Lesar Hržič

Travnik

Kje: okolica šole

Vodja: G. Farazin

Gozd

Kje: šola

Vodja: G. Farazin

Mežica

Kje: ŠVN

Vodja: A. Svetičič

Čistilna naprava

Kje: ekskurzija

Vodja: R. Lesar Hržič

Muljava, Stična

Kje: Muljava, Stična

Vodja: M. Lampret

Obisk knjižnice Vič, Narodna galerija

Kje: Ljubljana Vič

Vodja: M. Grajš, M. Kastelic

Glasbena matineja, Mestni muzej

Kje: Ljubljana

Vodja: V. Mekinda, R. Lesar Hržič

Glasbena matineja, Cekinov grad

Kje: Ljubljana

Vodja: V. Mekinda, R. Lesar Hržič

KULTURNI

Gledališka predstava, Etnografski muzej

Kje: Ljubljana

Vodja: M. Grajš, R. Lesar Hržič

Gledališka predstava, Narodni muzej

Kje: Ljubljana

Vodja: M. Grajš, R. Lesar Hržič

Moderna galerija, gledališka predstava

Kje: Ljubljana

Vodja: M. Grajš, M. Kastelic

Muzej sodobne umetnosti, gledališka predstava

Kje: Ljubljana

Vodja: M. Grajš, M. Kastelic

Izdelki iz naravnih materialov

Kje: Debeli Rtič

Vodja: B. Novak

Muljava, Stična

Kje: Muljava, Stična

Vodja: M. Grajš

Vrba, Doslovče, Kranj

Kje: Vrba, Doslovče, Kranj

Vodja: A. Svetičič

Kras

Kje: Kras

Vodja: A. Svetičič

     

Ohranjanje kult. dediščine

Kje: šola

Vodja: M. Griz

Ohranjanje kult. dediščine

Kje: šola

Vodja: M. Griz

Ohranjanje kult. dediščine

Kje: šola

Vodja: M. Griz

Ohranjanje kult. dediščine

Kje: šola

Vodja: M. Griz

 

TEHNIŠKI

Delavnice ob novem letu

Kje: šola

Vodja: razrednik, M. Griz

Delavnice ob novem letu

Kje: šola

Vodja: razrednik, M. Griz

Delavnice ob novem letu

Kje: šola

Vodja: razrednik, M. Griz

Delavnice ob novem letu

Kje: šola

Vodja: razrednik, M. Griz

Luka Koper

Kje: Koper

Vodja: B. Novak

Eksperimentalne delavnice

Kje: šola

Vodja: V. Pajk

Poklicna orientacija

Kje: Ljubljana ali šola

Vodja: I. Budič Pavlič

Tehniški muzej Slovenije

Kje: Bistra

Vodja: V. Pajk

Papir

Kje: šola

Vodja: S. Dedo Lale

Umetne snovi

Kje: šola

Vodja: S. Dedo Lale

Antropometrične meritve

Kje: šola

Vodja: N. Petelin

Priprava na valeto

Kje: šola

Vodja: razrednik

Trajnostna mobilnost (pohod, kolo)

Kje: šola

Vodja: razrednik, N. Turšič

Trajnostna mobilnost (pohod, kolo)

Kje: šola

Vodja: razrednik, N. Turšič

Trajnostna mobilnost (pohod, kolo)

Kje: šola

Vodja: razrednik, N. Turšič

Trajnostna mobilnost (pohod, kolo)

Kje: šola

Vodja: razrednik, N. Turšič

ŠPORTNI

Tek za užitek

Kje: okolica šole

Vodja: B. Novak

Tek za užitek

Kje: okolica šole

Vodja: B. Novak

Tek za užitek

Kje: okolica šole

Vodja: B. Novak

Tek za užitek

Kje: okolica šole

Vodja: B. Novak

Plavanje

Kje: Debeli Rtič

Vodja: B. Novak

Pohod

Kje: Okolica šole

Vodja: Razredniki

Peca

Kje: ŠVN

Vodja: A. Svetičič

Tabor Tolmin

Kje: Tolmin

Vodja: razredničarki

Športne igre

Kje: Velike Lašče

Vodja: N. Turšič

Športne igre

Kje: Velike Lašče

Vodja: N. Turšič

Športne igre

Kje: Velike Lašče

Vodja: N. Turšič

Atletski mnogoboj

Kje: šola

Vodja: B. Novak

Atletski mnogoboj

Kje: Velike Lašče

Vodja: B. Novak

Atletski mnogoboj

Kje: Velike Lašče

Vodja: B. Novak

Atletski mnogoboj

Kje: Velike Lašče

Vodja: B. Novak

Športne igre

Kje: šola

Vodja: B. Novak

Dostopnost