Prvi šolski dan – obvestilo 2

Šolsko leto 2022/23 se bo pričelo v četrtek, 1. septembra 2022.

Pouk

Pouk se bo 1. 9. 2022 za učence od 2. do 9. razreda pričel ob 8.30 uri in bo potekal po urniku, objavljenem na spletni strani šole.

Učenci bodo imeli prvi dve uri razredni uri v matičnih učilnicah, nato bo pouk potekal po urniku. ISP, dopolnilnega pouka, dodatnega pouka, obveznih in neobveznih izbirnih predmetov prvi šolski dan ne bomo izvajali.

Od petka, 2. 9. 2022, dalje bomo izvajali jutranje varstvo, podaljšano bivanje, obvezne in neobvezne izbirne predmete ter redni pouk v celotnem obsegu. Pouk – tako za predmetno kot za razredno stopnjo – se bo pričel s preduro ob 7.40. Predura bo namenjena individualni strokovni pomoči, dopolnilnim ter dodatnim poukom in interesnim dejavnostim. Prva šolska ura se bo pričela ob 8.30.

Učenci 5. in 6. razreda

Učence bodo na centralni šoli ob prihodu sprejele razredničarke in jih odpeljale v razred.

Interesne dejavnosti

Na šoli se trudimo, da bi ponudili različne interesne dejavnosti, ki pomagajo učencem pri sprostitvi in poglabljanju na področjih, pri katerih želijo pridobiti nova znanja in izkušnje, se lahko krepijo ali izpopolnjujejo. Izvajajo jih naši učitelji glede na pedagoške in organizacijske možnosti. Interesne dejavnosti bomo izvajali večinoma pred poukom, predvidoma že v drugem delu meseca septembra. Glede na program dejavnosti se izvajajo pred in po pouku ali ob sobotah (npr. planinski krožek), nekatere interesne dejavnosti pa bomo izvajali tudi v strnjeni obliki skupaj glede na vremenske pogoje. Določene dejavnosti bomo izvajali tudi skupaj z zunanji sodelavci, saj vsega kadrovsko ne moremo pokriti.

Ob interesnih dejavnostih, ki bodo potekale pred poukom in po pouku, bomo izvajali še različne dejavnosti v okviru podaljšanega bivanja.

Učitelji mentorji posameznih interesnih dejavnosti bodo predstavili interesne dejavnosti, starši pa naj bi se pogovorili z otroki in otroci naj bi se po pogovoru s starši odločili za interesne dejavnosti, ki so jim blizu in jih res nameravajo obiskovati,  Mentorji bodo objavili na oglasnih deskah po šolah povabilo k uvodnim sestankom oz. bodo na začetke dejavnosti na razredni stopnji učence opozorile učiteljice in učitelji. Če bo k dejavnosti prijavljenih premalo učencev (manj kot 5), te dejavnosti ne bomo izvajali razen v izjemnih primerih zaradi vsebine same dejavnosti.

Izvajalci zunanjih dejavnosti sami odgovarjajo za varnost udeležencev, za ustrezno izvajanje v skladu z normativi in standardi za dejavnost ter za obveščanje staršev. Prav tako morajo enako kot šola upoštevati ukrepe, ki jih za izvajanje dejavnosti naroča NIJZ.  Stroške izvajanja teh dejavnosti pokrijete starši.

Šolski obroki

V četrtek, 1. septembra, bosta za učence od 2. do 9. razreda organizirana dopoldanska malica in kosilo glede na prijave, ki ste jih podali.

Prevozi

Prevozi – OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče (ptrubar.si)

V četrtek, 1. 9. 2022, bo zadnja vožnja avtobusa 14.35 in zadnja vožnja minibusa 14.30. Temu se bodo prilagodile tudi vožnje s kombiji.

Kombi Reta Ribnica bo odpeljal izpred centralne šole ob 14.05.

SARS-CoV-2

Letošnje šolsko leto se bo začelo tako, kot smo bili vajeni pred marcem 2020, torej pred pojavom virusa SARS-CoV-2, se pravi, posebnih higienskih oz. organizacijskih ukrepov ne pričakujemo.

Za začetek samo nekaj osnovnih izhodišč:

  • V šolo naj prihajajo samo zdravi otroci.
  • Samotestiranje bo v primeru znakov obolelosti doma, v domačem okolju.
  • Zaščitne maske so presoja posameznika, se pa priporočajo za vse ranljive skupine.
  • Še vedno bo velik poudarek na umivanju rok, na razkuževanju, na ustrezni higieni kašlja.
  • Šole smo zavezane k rednemu in pogostemu prezračevanju vseh prostorov.

Po vsem znanem ukrepi in smernice NIJZ ne bodo neposredno vplivale na samo organizacijo izvajanja obveznega in razširjenega program v 1. in 2. fazi epidemioloških razmer, tako da lahko pričakujemo spodbudne razmere za začetek pouka.

Lepo vas pozdravljamo in vam želimo prijeten začetek novega šolskega leta!

Kolektiv OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče in ravnatelj Primož Garafol

Vozne rede prevozov za šolsko leto 2022/2023 najdete TUKAJ.

Obvestilo staršem (MIZŠ).

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost