Prijava/odjava prehrane

Če otroka ni v šolo ali ne prevzame obroka, je potrebno obrok (malico ali kosilo) odjaviti, v nasprotnem primeru vam bomo obrok zaračunali. Obrok zaračunamo tudi v primeru, če ima otrok regresirano prehrano in obrok ni odjavljen.

Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi do 8. ure zjutraj za naslednji dan.

V primeru bolezni in drugih izrednih okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvideti in zaradi katerih ni bilo mogoče pravočasno oddati redne odjave obroka, se lahko posamezni obrok izredno odpove najkasneje do 8.00 za tekoči dan.

Posamezni obrok se prijavi do 8.00 zjutraj za tekoči dan.

Prijavite/odjavite ga lahko na naslednje načine:

  • ustno v tajništvu šole,
  • telefonsko na 017881410,
  • izpolnite spodnji obrazec.
(Visited 27 times, 1 visits today)
Dostopnost