ARHIV – Urniki videokonferenc za učence – ARHIV

URNIK od 17. 1. do 21. 1. 2022

OPOMBA:

Oddelki, ki se izobražujejo na daljavo, V primeru šolanja na daljavo, vam bodo učitelji gradivo pošiljali v rednem delovnem času (7.00 – 15.00) za naslednji dan. se udeležijo videokonference v ZOOM sobi posameznega učitelja.

URA PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
7.30 – 8.15

6.a RU

7.a RU

9.a RU (spl. učilnica)

9.b RU

6.a NAR

7.a ZGO

9.a GUM

9.b KEM

6.a TJA

7.a NAR

8.a DKE

9.a GUM

6.a SLJ

7.a GEO

8.a TJA (Mugerle)

9.a BIO

8.a GEO
8.20 – 9.05

6.a TJA (spl. uč.)

7.a ŠPO

9.a SLJ

9.b SLJ

6.a MAT

7.a GUM

9.a KEM

9.b SLJ

6.a SLJ

7.a MAT (Pugelj Osterman)

8.a KEM

9.a TJA (Mugerle)

6.a MAT (Pugelj Osterman)

7.a NAR

8.a KEM

9.a MAT

8.a FIZ
9.25 – 10.10

6.a SLJ

7.a SLJ

9.a FIZ

9.b TJA

6.a ŠPO

7.a MAT

9.a TJA

9.b MAT

6.a GUM

7.a TJA

8.a MAT (sp. uč)

9.a BIO

6.a LUM

7.a MAT (sp. uč.)

8.a TIT

9.a SLJ (Grajš)

8.a LUM
10.15 – 11.00

6.a ŠPO(f)

6.a TIT(d)-odpade

7.a TJA (sp. uč.)

9.a ZGO

9.b GUM

6.a TJA

7.a NAR

9.a MAT

9.b ZGO

6.a MAT (Pugelj Osterman)

7.a DKE

8.a SLJ

9.a KEM

6.a TIT (f)

6.a ŠPO (d)

7.a ZGO

8.a GUM

9.a TJA (Mugerle)

8.a ZGO
11.05 – 11.50

6.a ZGO

7.a TIT(d)-odpade

9.a MAT (sp. uč.)

9.b GEO

6.a SLJ

7.a SLJ

9.a ŠPO

9.b ŠPO (d)

6.a ŠPO (d)

6.a GOS (f)

7.a SLJ

8.a FIZ

9.a MAT (sp. uč)

6.a SLJ

7.a SLJ

8.a MAT  (spl. uč.)

9.a ZGO

8.a ŠPO
11.55 – 12.40

7.a N2N (sp. uč.)

9.b MAT (sp. uč.)

6.a TJA

9.a, 9.b DOP SLJ

7.a TIT (f)

9.a ŠPO (f)

7.a ŠPO
13.05 – 13.50 6.,7. DOD SLJ
13.55 – 14.40 9.a N2N (sp. uč.)
14.45 – 15.30
15.35 – 16.20
16.25 – 17.10
17.15 – 18.00

URNIK od 29. 11. do 4. 12. 2021

OPOMBA:

Oddelki, ki se izobražujejo na daljavo, V primeru šolanja na daljavo, vam bodo učitelji gradivo pošiljali v rednem delovnem času (7.00 – 15.00) za naslednji dan. se udeležijo videokonference v ZOOM sobi posameznega učitelja.

URA PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
7.30 – 8.15 6.a RU 6.a NAR 6.a TJA 6.a SLJ 6.a MAT
8.20 – 9.05 6.a TJA 6.a MAT 6.a SLJ 6.a MAT 6.a NAR
9.25 – 10.10 6.a SLJ

6.a ŠPO (f)

6.a ŠPO (d)

6.a GUM 6.a tehniški dan 6.a TJA
10.15 – 11.00

6.a ŠPO (f)

6.a TIT (d)

6.a TJA 6.a MAT 6.a tehniški dan

6.a ŠPO (f)

6.a TIT (d)

11.05 – 11.50 6.a ZGO 6.a SLJ

6.a ŠPO (d)

6.a GOS (f)

6.a tehniški dan

6.a TIT (f)

6.a GOS (d)

11.55 – 12.40 6.a DOP MAT 6.a GEO
13.05 – 13.50 6.a DOP SLJ 6.a DOP TJA
13.55 – 14.40
14.45 – 15.30
15.35 – 16.20
16.25 – 17.10
17.15 – 18.00

URNIK od 22. 11. do 26. 11. 2021

OPOMBA:

Oddelki, ki se izobražujejo na daljavo, V primeru šolanja na daljavo, vam bodo učitelji gradivo pošiljali v rednem delovnem času (7.00 – 15.00) za naslednji dan. se udeležijo videokonference v ZOOM sobi posameznega učitelja.

URA PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
7.30 – 8.15 8.b GUM 8.b TJA 8.b LUM

7.a TEHNIŠKI DAN  (spletna učilnica)

8.b TEHNIŠKI DAN (spletna učilnica)

7.a LUM
8.20 – 9.05 8.b GEO 8.b MAT 8.b MAT

7.a TEHNIŠKI DAN (spletna učilnica)

8.b TEHNIŠKI DAN (spletna učilnica)

7.a MAT
9.25 – 10.10

8.b ŠPO (f)

8.b TIT (d)

8.b SLJ 8.b SLJ

7.a MAT

8.b TJA

7.a SLJ
10.15 – 11.00 8.b MAT 8.b FIZ 8.b GEO

7.a ZGO

8.b MAT

7.a TJA
11.05 – 11.50 8.b TJA 8.b KEM 8.b SLJ

7.a SLJ

8.b ŠPO (f) (spletna učilnica)

11.55 – 12.40

8.b ŠPO (d)

8.b TIT (f)

8.b ZGO 8.b DOP MAT

7.a ŠPO (d)

7.a ŠPO (f) (spletna učilnica)

8.b DOP TJA

7.a DOP MAT
13.05 – 13.50

8.a DOP TJA

8.b DOP SLJ

13.55 – 14.40
14.45 – 15.30
15.35 – 16.20
16.25 – 17.10
17.15 – 18.00

URNIK od 15. 11. do 19. 11. 2021

OPOMBA:

Oddelki, ki se izobražujejo na daljavo, V primeru šolanja na daljavo, vam bodo učitelji gradivo pošiljali v rednem delovnem času (7.00 – 15.00) za naslednji dan. se udeležijo videokonference v ZOOM sobi posameznega učitelja.

URA PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
7.30 – 8.15 7.b SLJ 7.b MAT 7.b SLJ 7.b NAR
8.20 – 9.05 7.b ZGO 7.b NAR 7.b GEO 7.b TJA
9.25 – 10.10 7.b TJA 7.b GEO 7.b ZGO 7.b MAT
10.15 – 11.00 7.b MAT

7.b ŠPO (f)

7.b TIT (d)

7.b LUM 7.b SLJ
11.05 – 11.50 7.b GUM 7.b DKE 7.b MAT 7.b SLJ
11.55 – 12.40 7.b TJA 7. b DOP MAT 7.b ŠPO (d) 7.b DOP SLJ
13.05 – 13.50

7.b DOP TJA

TEKMOVANJE BOBER (13.00) – Pugelj Osterman

13.55 – 14.40
14.45 – 15.30
15.35 – 16.20
16.25 – 17.10
17.15 – 18.00

URNIK od 8. 11. do 12. 11. 2021

OPOMBA:

Oddelki, ki se izobražujejo na daljavo, V primeru šolanja na daljavo, vam bodo učitelji gradivo pošiljali v rednem delovnem času (7.00 – 15.00) za naslednji dan. se udeležijo videokonference v ZOOM sobi posameznega učitelja.

URA PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
7.30 – 8.15 6.a MAT 6.a SLJ 6.a TJA 6.a SLJ
8.20 – 9.05 6.a TJA 6.a GUM 6.a ZGO 6.a MAT
9.25 – 10.10 6.a SLJ 6.a ŠPO 6.a NAR 6.a TJA
10.15 – 11.00 6.a ŠPO – f
6.a TIT – d
6.a MAT 6.a LUM 6.a NAR
11.05 – 11.50 6.a SLJ 6.a TJA 6.a ŠPO – d
6.a GOS – f
6.a ŠPO – d
6.a TIT – f
11.55 – 12.40 6.a GOS – f  6.a MAT DOP
13.05 – 13.50
13.55 – 14.40
14.45 – 15.30
15.35 – 16.20
16.25 – 17.10
17.15 – 18.00
5.a, 5.b, 5.c VML (ob 18.00)

URNIK od 11. 10. do 15. 10. 2021

OPOMBA:

Oddelki, ki se izobražujejo na daljavo, V primeru šolanja na daljavo, vam bodo učitelji gradivo pošiljali v rednem delovnem času (7.00 – 15.00) za naslednji dan. se udeležijo videokonference v ZOOM sobi posameznega učitelja.

URA PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
7.30 – 8.15

5.b ŠPO

6.b RU

5.b MAT

6.b MAT

5.b SLJ

6.b TJA

5.b LUM

6.b MAT

6.b LUM

8.b KEM

8.20 – 9.05

5.b MAT

6.b SLJ

5.b SLJ

6.b TJA

5.b MAT

6.b ŠPO (f)

6.b TIT (d)

5.b LUM

6.b SLJ

6.b TIT (d)

6.b ŠPO (f)

8.b (2. sk) MAT (Pajk)

8.b (3. sk) TJA

9.25 – 10.10

5.b SLJ

6.b GEO

5.b NIT

6.b TIT (f)

6.b ŠPO (d)

5.b ŠPO

6.b SLJ

5.b TJA

6.b TJA

6.b MAT

8.b FIZ

10.15 – 11.00

5.b DRU

6.b NAR

5.b ŠPO

6.b SLJ

5.b NIT

6.b MAT

5.b SLJ

6.b ŠPO (d)

6.b GOS (f)

6.b GUM

8.b GEO

11.05 – 11.50

5.b RU

6.b NAR

5.b GOS

6.b ZGO

5.b DRU

6.b ŠPO (d)

6.b TIT (f)

5.b NIT

6.b GOS (f)

6.b TJA

8.b (d) ŠPO

11.55 – 12.40

5.b TJA

6.b GOS

8.b DOP MAT
13.05 – 13.50
13.55 – 14.40
14.45 – 15.30
15.35 – 16.20
16.25 – 17.10
17.15 – 18.00

5.a, 5.b, 5.c VML

(ob 18.00 !!!)

URNIK od 4. 10. do 8. 10. 2021

OPOMBA:

Oddelki, ki se izobražujejo na daljavo, V primeru šolanja na daljavo, vam bodo učitelji gradivo pošiljali v rednem delovnem času (7.00 – 15.00) za naslednji dan. se udeležijo videokonference v ZOOM sobi posameznega učitelja.

URA PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
7.30 – 8.15 9.b ZGO

9.b (2.sk) MAT

9.b (3.sk) SLJ

9.b BIO

5.b MAT

6.b LUM

9.b (2.sk) SLJ

9.b (3.sk) MAT

8.20 – 9.05

9.b (2.sk) MAT

9.b (3.sk)

9.b (2.sk) SLJ

9.b (3.sk) MAT

9.b KEM

9.b (2.sk) MAT

9.b (3.sk) TJA

5.b TJA

6.b ŠPO (f)

6.b TIT (d)

9.b LUM

9.25 – 10.10

9.b (2.sk) TJA

9.b (3.sk) SLJ

4. a ob 9.00 9.b FIZ 9.b ZGO

5.b GUM

6.b NAR

9.b (2.sk) TJA

9.b (3.sk) SLJ

10.15 – 11.00 9.b FIZ

9.b (2.sk) TJA

9.b (3.sk) SLJ

9.b (2.sk) SLJ

9.b (3.sk) MAT

9.b KEM

5.b DRU

6.b GUM

9.b (2.sk) MAT

9.b (3.sk) TJA

11.05 – 11.50 9.b GEO 9.b (d) ŠPO 9.b (f) ŠPO

9.b (2.sk) SLJ

9.b (3.sk) MAT

5.b SLJ

6.b TJA

9.b GUM

11.55 – 12.40 9.b (2.sk) SLJ

9.b (f) ŠPO

9.b (d) ŠPO

13.05 – 13.50
13.55 – 14.40
14.45 – 15.30
15.35 – 16.20
16.25 – 17.10
17.15 – 18.00

URNIK od 27. 9. do 1. 10. 2021

OPOMBA:

Oddelki, ki se izobražujejo na daljavo,V primeru šolanja na daljavo, vam bodo učitelji gradivo pošiljali v rednem delovnem času (7.00 – 15.00) za naslednji dan. se udeležijo videokonference v ZOOM sobi posameznega učitelja.

URA PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
7.30 – 8.15

8.b RU

9.a RU

7.b ZGO

8.b (2.sk) SLJ

8.b (3.sk) MAT

9.a KEM

7.b NAR

8.b ZGO

9.a (1.sk) SLJ

9.a (2.sk) MAT

7.b TJA

8.b LUM

9.a GEO

7.b TJA

8.b KEM

9.a (1.sk) TJA

9.a (2.sk) SLJ

8.20 – 9.05

7.b TIT (f)

7.b ŠPO (d)

8.b GEO

9.a (1.sk) SLJ

9.a (2.sk) MAT

7.b NAR

8.b ZGO

9.a (1.sk) TJA

9.a (2.sk) SLJ

7.b GEO

8.b (2.sk) TJA

8.b (3.sk) SLJ

9.a LUM

7.b SLJ

8.b KEM

9.a (1.sk) SLJ

9.a (2.sk) MAT

7.b NAR

8.b (2.sk) MAT

8.b (3.sk) TJA

9.a ZGO

9.25 – 10.10

7.b MAT (Pugelj Osterman)

8.b TIT (d)

8.b ŠPO (f)

9.a (1.sk) MAT

9.a (2.sk) TJA

7.b MAT (Pugelj Osterman)

8.b (2.sk) TJA

8.b (3.sk) SLJ

9.a BIO

7.b ZGO

8.b (2.sk) SLJ

8.b (3.sk) MAT

9.a GEO

7.b GUM

8.b (2.sk) MAT

8.b (3.sk) TJA

9.a FIZ

7.b GEO

8.b FIZ

9.a (1.sk) MAT

9.a (2.sk) TJA

10.15 – 11.00

7.b SLJ

8.b (2.sk) MAT

8.b (3.sk) TJA

9.a GEO

7.b DKE

8.b FIZ

9.a (1.sk) MAT

9.a (2.sk) TJA

7.b ŠPO (f)

7.b TIT (d)

8.b GEO

9.a (1.sk) TJA

9.a (2.sk) SLJ

7.b MAT (Dedo Lale)

8.b (2.sk) TJA

8.b (3.sk) SLJ

9.a ZGO

7.b SLJ

8.b GEO

9.a (1.sk) SLJ

9.a (2.sk) MAT

11.05 – 11.50

7.b ŠPO (f)

8.b (2.sk) SLJ

8.b (3.sk) MAT

9.a FIZ

7.b TJA

8.b (2.sk) MAT

8.b (3.sk) SLJ

9.a ŠPO (d)

9.a ŠPO (f)

7.b MAT (Pugelj Osterman)

8.b GUM

9.a (1.sk) MAT

7.b TJA

8.b ŠPO (f)

9.a (2.sk) SLJ

7.b LUM

8.b ŠPO (d)

11.55 – 12.40

8.b TIT (f)

8.b ŠPO (d)

9.a KEM

7.b SLJ

8.b DKE

9.a BIO

9.a ŠPO (f)

7.b ŠPO (d)

8.b (3.sk) MAT

9.a ŠPO (d)
13.05 – 13.50
13.55 – 14.40 9.a NI 3
14.45 – 15.30
15.35 – 16.20
16.25 – 17.10
17.15 – 18.00

5.a, 5.b, 5.c

Kol. izpit

(ob 18.00!!!)

URNIK od 5. 4. do 9. 4. 2021

URA PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
7.30 – 8.15

P

R

A

Z

N

I

K

9.r. DOP SLJ 4.t SLJ
6.r. DOP SLJ
8. r. DOP SLJ
4.t SLJ
4.b TJA
7.r. DOP SLJ
4.t MAT
5.a TJA
8.20 – 9.05 6.b TJA
7.abc, 9.b NI1
8.a FIZ
8.b SLJ
4.t MAT
6.a TJA
8.a TJA
8.b TJA
9.ab NI3
4.a TJA
6.a SLJ
6. b MAT
9.a TJA
9.b TJA
5.b TJA
6.a SLJ
7.a TJA
7.b TJA
9.25 – 10.10 6.ab N2N6
7.c, 8.b ŠI1
9.b SLJ
4.a ob 9h
4.b ob 9.00
8.ab NI2
8.ab ŠI2
9. a SLJ
9.b BIO
4.b ob 9.00
6.a
MAT

6.b SLJ
4.R NIT
4.a ob 9h
4.b ob 9.00
6.b SLJ

7.c TJA
10.15 – 11.00 7.a SLJ
8.a SLJ
6. a ZGO
7. c SLJ
9.a BIO
6.b ZGO
8.a BIO
6.r. DOP MAT
7.c SLJ
11.05 – 11.50 7.b SLJ 4.ab,5.a N2N4 4.a
5.b,6.a N2N5
11.55 – 12.40 8. r DOP FIZ
13.05 – 13.50 9.r DOP FIZ (ob 12.45) 9.r DOP TJA 8.r DOP TJA 6.r DOP TJA
13.55 – 14.40
14.45 – 15.30
15.35 – 16.20
16.25 – 17.10
17.15 – 18.00

URNIK od 29. 3. do 2. 4. 2021

URA PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
7.30 – 8.15 4. t NIT
6. a TJA
4.t SLJ
8.20 – 9.05 4.a/b,5.a N2N4
4. t
NIT
6.a SLJ
6. b TJA
8.b SLJ
4. t MAT
6.a MAT
8.b SLJ
9.a/b NI3
9.25 – 10.10 5.b,6.a N2N5
6. b
SLJ
6. b MAT
8.a/b NI2

10.15 – 11.00 9. a SLJ 6.a SLJ
11.05 – 11.50 9. r. DOP SLJ 6.b SLJ
11.55 – 12.40 8. r. DOP SLJ
13.05 – 13.50
13.55 – 14.40
14.45 – 15.30
15.35 – 16.20
16.25 – 17.10
17.15 – 18.00

URNIK od 25. 1. do 29. 1. 2021

URA PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
7.30 – 8.15 9.r. DOP SLJ
6.a TJA
6. r. MAT DOP
7.r. DOP SLJ
4.a TJA
6.r. DOP SLJ
8.a (1.sk) SLJ
TEHNIŠKI DAN (6. – 9. r) 6.b MAT
8.20 – 9.05 8.a (1.sk) SLJ
6.b TJA
9.ab (2.sk) TJA

4.t. MAT

4.b TJA
9.b (3.sk) TJA

7.r DOP MAT
8.a GEO
9.a (1.sk) SLJ

4./5.r. N2N4

TEHNIŠKI DAN (6. – 9.r)

6.a MAT

7.a MAT
8.b RU
7.b SLJ

9.25 – 10.10

4.t SLJ

4.b TJA (določeni)
7.b MAT

9.ab NI3
8.b (3.sk) TJA
8.r MAT(določeni)
7.c,8.b ŠI1
9.ab (2.sk) SLJ

5./6.r. N2N5

TEHNIŠKI DAN (6. – 9.r)

7.a SLJ
8.a (1.sk) MAT
10.15 – 11.00 6.ab TJA (določeni)
7.abc,9.b NI1
7.b MAT
5.a TJA
9.b (3. sk.) SLJ
8.b BIO
8.r MAT(določeni)

7.c MAT

8.a, 8.b ŠI2
9.a BIO

4.R NIT

TEHNIŠKI DAN (6. – 9.r)

8.b (3.sk.) SLJ
9.b GEO
11.05 – 11.50 4.b SLJ
6.ab N2N6
7.b MAT
5.b TJA
8.r MAT(določeni)
4.a MAT
7.a
TJA
9.b BIO
TEHNIŠKI DAN (6. – 9. r) 8.ab(2. sk.) SLJ
11.55 – 12.40 4.a SLJ
8.r
MAT(določeni)
5.a TJA (določeni)
8.r MAT(določeni)
9.a GEO

4.T RU

9.a (1.sk) TJA

8.b BIO
13.05 – 13.50 8.r DOP TJA
9.r DOP MAT
8.a (1.sk.) TJA 9.r DOP TJA 7.r DOP TJA
13.55 – 14.40 6.a,b SLJ
14.45 – 15.30
15.35 – 16.20
16.25 – 17.10 16.25 6.a ŠPO  (fantje)
16.45 7.b ŠPO (fantje)
6.b ŠPO (fantje) 16.25 7.a ŠPO (fantje)
16.45 7.c ŠPO (fantje)
17.15 – 18.00
17.15 8.a ŠPO (fantje)
17.40 8.b ŠPO (fantje)
18.00 9.ab ŠPO (fantje)
17.30 IŠP (po seznamu)
18.00 IŠP (po seznamu)
17.30 IŠP (po seznamu)
18.00 IŠP (po seznamu)

URNIK od 1. 6.  do 5. 6. 2020

URA PONEDELJEK
1. 6. 
TOREK
2. 6. 
SREDA
3. 6.
ČETRTEK
4. 6.
PETEK
5. 6.
8.00 – 9.00
9.00 – 10.00  7.r. NI 1
T. Kolar

7. b Svetičič

pos. učenci

7. a Svetičič

pos. učenci

10.00 – 11.00
11.00 – 12.00  7. r. SLJ Lampret (pos. učenci) 7. r. SLJ Lampret (pos. učenci)
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00  6.C ODS Novak
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00

URNIK od 25. 5.  do 29. 5. 2020

URA PONEDELJEK
25. 5. 
TOREK
26. 5. 
SREDA
27. 5.
ČETRTEK
28. 5.
PETEK
29. 5.
8.00 – 9.00  5. a NIT  Gačnik

 5. a DRU Gačnik

8:30 8. a DSP Grintal

 5. a SLO Gačnik

5. a MAT Gačnik

6. a  NAR  Košele

 5. a GOS Gačnik

7. r. DDP SLJ Lampret

9.00 – 10.00

 5. b DSP Koprivec

4. b NIT Gradišar (posamezni učenci)

 4. a DRU Samsa

9:15 7. a DSP Grintal

7. a ZGO Hržič
(posamezni učenci)

8. r. NI 2 T. Kolar

4. b DRU Gradišar (posamezni učenci)

9.30 8. a ZGO Hržič (posamezni učenci)

6. c ODS Novak
10.00 – 11.00

 7. r. NI 1 T. Kolar

4. b NIT Gradišar (posamezni učenci)

 4. a DRU Samsa

 5.-6. r N2N T.Kolar

8.b BIO Farazin

 10.00 6. a ZGO Hržič
(posamezni učenci)7. b ZGO/DKE Hržič
(posamezni učenci)
10.306. c NAR Košele

 7. b RU/TJA     Mugerle

6. a RU Svetičič

11.00 – 12.00

 4.-6. r N2N T.Kolar

4. b NIT Gradišar (posamezni učenci)

 8. b BIO Farazin
8.a MAT (posamezni učenci)

 6. r N2N T.Kolar

7. r. (posamezni učenci) SLJ Lampret

 4. a DOP Samsa

7. a SLJ Lampret

11.00 6. c ZGO Hržič
(posamezni učenci)

11.30 8. b ZGO
Hržič (posamezni učenci)

 7. r. (posamezni učenci) SLJ Lampret
12.00 – 13.00

 4. b Gradišar

8. a RU Lampret

 7. b SLJ Lampret

8. r DSP Pajk

 7. r. (posamezni učenci) SLJ Lampret
13.00 – 14.00  4. b DSP Gradišar
14.00 – 15.00  5. b MAT Koprivec  (1. sk.)  5. b MAT Koprivec  (2. sk)  5. b SLJ Koprivec (1.sk)  5. b SLJ Koprivec (2.sk)
15.00 – 16.00  9. r. NI 3 T. Kolar  5. b NIT Koprivec (1 učenec)
16.00 – 17.00  7. r. DSP Lampret
17.00 – 18.00

URNIK od 18. 5.  do 22. 5. 2020

URA PONEDELJEK
18. 5. 
TOREK
19. 5. 
SREDA
20. 5.
ČETRTEK
21. 5.
PETEK
22. 5.
8.00 – 9.00

5.a NIT Gačnik

5.b DSP Koprivec

5.a DRU Gačnik 6.b NAR Pajk
5.a SLO Gačnik
  5.a MAT Gačnik

5.a GOS Gačnik

7. b SLJ Lampret

9.00 – 10.00

 7. a SLJ Lampret

8.r MAT Mihelič

 5.b NIT Koprivec (posam. uč.)

4.T NIT Marolt

8. a RU Lampret

 6.b NAR Pajk

8. a SLJ Lampret (posam. uč.)

4. a NIT Samsa

5.-6. r N2N T.Kolar

4. T GUM Marolt

 

5. b DRU Hržič

7. b RU
Mugerle

10.00 – 11.00  7. b SLJ Lampret
8.r MAT Mihelič

 8. b BIO Farazin

7. a MAT Petelin

 8. b BIO Farazin

4. a NIT Samsa

6.r N2N T.Kolar

7. a DSP Lampret

 9. b BIO Farazin

6. a MAT Petelin

6.b MAT Pajk

7. b SLJ Lampret

6. c MAT Dedo Lale

11.00 – 12.00

 9. b, 9. a DOP BIO  Farazin

8.r MAT Mihelič

 7. a MAT Petelin  4.T  NIT Marolt
9. r. NI 3 T. Kolar

 9. b BIO Farazin

6. a MAT Petelin

4. a DOP Samsa

6.b MAT Pajk

 6. c MAT Dedo Lale

7. b SLJ Lampret

12.00 – 13.00  6. b SLJ Bartol
7. r. NI 1 T. Kolar

 9. a BIO Farazin

6.r GEO Svetičič  (posamezni učenci)

 6.b MAT Pajk

 8. b RU Hržič

7. b SLJ Lampret

13.00 – 14.00  6. c SLJ Bartol  8. ab TJA Mugerle
(posam. učenci)
 9. a BIO  Farazin  6. c ODS
Novak
14.00 – 15.00  8. ab DOP TJA
Mugerle
 5.b NIT Koprivec (posam. uč.)  5.b NIT Koprivec (posam. uč.)
15.00 – 16.00 7. a MAT (dva uč.) Petelin
16.00 – 17.00 7. ab TJA Grintal (posamezni učenci) 7.a DSP Grintal
8.r Mihelič (posamezni uč.)
 8.a DSP Grintal
17.00 – 18.00  9.r MAT Mihelič
(posamezni uč.)
 7.a TJA/RU Grintal

URNIK od 11. 5.  do 15. 5. 2020

URA PONEDELJEK
11. 5.
TOREK
12. 5.
SREDA
13. 5.
ČETRTEK
14. 5.
PETEK
15. 5.
8.00 – 9.00

3. b Levstik

8. r DSP Pajk

5. a (posamezni učenci) Gačnik

3. b  Levstik

5. a (posamezni učenci) Gačnik

6. b SLJ Bartol

3. b  Levstik

8. a FIZ Pajk

3. b  Levstik

8. b FIZ Pajk

6. c SLJ Bartol

3. b  Levstik

9. a, b  TJA (posamezni učenci) Grintal

9.00 – 10.00

8. b BIO Farazin

7. a ZGO Hržič

6. b SLJ Bartol

7. b MAT Mihelič

8. r (1. sk.) Lampret

8. r (3. sk.) Grajš

6. c  SLJ Bartol

6. c GOS Farazin

9. a ZGO Hržič

7. r DOP MAT Petelin
4. a (4 uč.) Samsa

 6. b GOS Farazin

8. b  ZGO Hržič

6.a(2uč)Grajš

9. a (2 uč) Petelin

 6. a GOS Farazin

9. a, b  TJA (posamezni učenci) Grintal

7. b  RU Mugerle

10.00 – 11.00

 8. b BIO Farazin

10.00 6. a Svetičič

10.30 6. b Svetičič

6. c  SLJ Bartol

 5.-6. r N2N T.Kolar

7. b MAT Mihelič

8. r. (2. sk.) Lampret

 9. r MAT Mihelič

7. b ZGO Hržič

6. a MAT Petelin

 6. a MAT Petelin

6. b  SLJ Bartol

8.r MAT Mihelič

6. b ZGO Hržič

6. c SLJ Bartol

7. b MAT Mihelič

11.00 – 12.00

 4.-6.r N2N T.Kolar

6. c Svetičič

6.a Grajš

4. b DSP Gradišar

7. b MAT Mihelič

6. a(2 uč.)Grajš
6. c ZGO Hržič

8. r. Lampret

 8. r NI 2 T.Kolar

11.00 9.a Svetičič

11.30 9. b Svetičič

 6. a MAT Petelin

8. a  ZGO Hržič

8. r MAT Mihelič

4. a DOP Samsa

7. a MAT Petelin

4. b Gradišar

6. a (2uč)Grajš

6. b SLJ Bartol

7. b MAT Mihelič

6. c ODS Novak

12.00 – 13.00

4. b Gradišar

6. a ZGO Hržič

7. b MAT Mihelič

8. r. Lampret

6. a (2uč.)Grajš

6. a (2uč) Grajš

6. b SLJ Bartol

 4.-6. r. N2N T.Kolar

8. r MAT Mihelič

9. b ZGO Hržič

12.00 7. a Svetičič

12.30 7. b Svetičič

8.r MAT Mihelič

13.00 – 14.00  5. a Gačnik (1. – 7. učenec)

 5. a Gačnik (8. – 14. učenec)

6.b MAT Pajk

DSP 8.r Mihelič

4. b  DSP Gradišar

 5. a Gačnik (15. – 21. učenec)  8. r MAT Mihelič
6.r N2N T.Kolar

  7. a MAT Petelin

9. r M. Mihelič
(1 uč.)

14.00 – 15.00  5. b Koprivec (prvih deset učencev)  5. b Koprivec (drugih deset učencev)

5. b Koprivec

6. c SLJ Bartol

 8. r MAT Mihelič
15.00 – 16.00 8. ab (posam. učenci) Mugerle 7. ab (posam. učenci) Mugerle  8. r MAT
Mihelič
 DSP Petelin
16.00 – 17.00 DOP 8.r Mihelič
DSP Samsa

 DSP Samsa

9. ab (posamezni učenci) Grintal

 6. a (1uč)Grajš

 8. r MAT Mihelič

7. a DSP Grintal

 8. a DSP Grintal
17.00 – 18.00  DOP 9. r Mihelič  DSP Petelin 8. r MAT Mihelič
9. b  Farazin5.b DSP Koprivec
  7. a RU/TJA Grintal

 URNIK od 4. 5. do 8. 5. 2020

URA PONEDELJEK
4. 5.
TOREK
5. 5.
SREDA
6. 5.
ČETRTEK
7. 5.
PETEK
8. 5.
8.00 – 9.00  3. b  SLJ, MAT Levstik  3. b  SLJ, MAT Levstik  3. b  SLJ, MAT Levstik

 3. b  SLJ, MAT Levstik

6.b RU, MAT Pajk

 3. b  SLJ, MAT Levstik

M . Grajš 8. r. (3. sk.)

5.a – posamezni učenci(Gačnik)

9.00 – 10.00  8. b Farazin   4. a MAT Samsa 
9. r Grajš (2., 3. sk.)

 8. b Farazin

9. r Grajš (2, 3. sk.)

 9. a Farazin

8. r Lampret (2. sk.)

4. a MAT Samsa

 9. b Farazin 

7. b RU/TJA Mugerle

10.00 – 11.00

 8. a Svetičič 

9. a Lampret (1. sk.)

8. a Svetičič

8. a Svetičič 

9. a Lampret
(1. sk.)

8. a Svetičič 

9. r DOP Mihelič

 7. r NI 1 T.Kolar

8. r MAT (1. sk) Mihelič

8. a  (en učenec) 10.30 Svetičič

11.00 – 12.00  7. r ind Svetičič   4. t Marolt

 9. a (1. sk.) Lampret 

Svetičič ind.

 4. a Samsa

8. r. (1. sk.) Lampret 

6. b (en učenec) Svetičič 

6.c ODS Novak

8. r (2.sk) MAT MiheliČ

12.00 – 13.00

 6. a ODS Svetičič 

DSP Samsa

 DSP Samsa

 9. a (1. sk.) Lampret

6. r N2N T.Kolar

 4. b  MAT Gradišar

8. r (3.sk) MAT  Mihelič

 7. b (en učenec) Svetičič

8. b RU Hržič

13.00 – 14.00    

 4. a MAT Samsa

4. b MAT Gradišar

 8. r DSP Mihelič   4. b DOP
Gradišar
7. a (1. sk) MAT Petelin
14.00 – 15.00   9. b Farazin  8. b BIO Farazin

 9. r DOP Farazin 

6. a MAT (1. skupina – prvih 10 po abecedi – priimki) Petelin

 7. b MAT Mihelič (prvih 12 po ab.)  7. a MAT (2. sk.) Petelin 
15.00 – 16.00      6. a MAT (2. sk. – ostalih 9 po abecedi) Petelin 

7. b MAT (drugih 12 po ab.) Mihelič 

6. b DSP Mugerle

 5. b RU Koprivec

8. r DSP Mugerle

16.00 – 17.00    9. r DOP MAT Mihelič    7. a DSP Grintal  8. a DSP Grintal
17.00 – 18.00  8. b DSP Mihelič 8. b DSP Mihelič    5. a RU Gačnik  7. a RU/TJA Grintal

 


URNIK od 20. 4. 2020 do 24. 4. 2020

URA PONEDELJEK
20. 4.
TOREK
21. 4.
SREDA
22. 4.
ČETRTEK
23. 4.
PETEK
24. 4.
8.00 – 9.00  3. b SLJ, MAT
Branka Levstik
 3. b  SLJ, MAT
Branka Levstik
 3. b SLJ, MAT
Branka Levstik
 3. b SLJ, MAT
Branka Levstik
 3. b SLJ, MAT
Branka Levstik
9.00 – 10.00   6. b  (DSP)
Maja Mugerle
     7. b RU /TJA
Maja Mugerle
10.00 – 11.00  8.a GEO
Andreja Svetičič7.a RU
Katja Grintal
 4. a
Janja Samsa
 DSP
Janja Samsa
7. b GEO
Andreja Svetičič
2. T.  SLJ
Petra Zidar
11.00 – 12.00  7.a GEO
Andreja SvetičičDSP
Janja Samsa
       ODS 6.C
Bojan Novak
12.00 – 13.00      4. b  DOP
Renata Gradišar
 4. a DOP
Janja Samsa
4. b DOP
Renata Gradišar
 4. t ODS
Petra Marolt
13.00 – 14.00          
14.00 – 15.00        ŠZZ
Bojan Novak
 
15.00 – 16.00  4. b
Renata Gradišar
   6. b DSP
Maja Mugerle
   
16.00 – 17.00        7.a DSP
Katja Grintal
 8.a DSP
Katja Grintal
17.00 – 18.00          

URNIK od 14. 4. 2020 do 17. 4. 2020

URA PONEDELJEK
13. 4.
TOREK
14. 4.
SREDA
15. 4.
ČETRTEK
16. 4.
PETEK
17. 4.
8.00 – 9.00    3. b (SLJ, MAT)
Branka Levstik
3. b (SLJ, MAT)
Branka Levstik
3. b (SLJ, MAT)
Branka Levstik
 3. b (SLJ, MAT)
Branka Levstik
9.00 – 10.00          
10.00 – 11.00          2. T (SPO)
Petra Zidar
11.00 – 12.00        7. b (MAT)
Nika Petelin
 6. c (RU)
Bojan Novak
12.00 – 13.00          4. b (DOP)
Renata Gradišar
13.00 – 14.00          
14.00 – 15.00          
15.00 – 16.00          
16.00 – 17.00      7. a (MAT)
Nika Petelin
 4. b
Renata Gradišar
 4. b  (DOP)
Renata Gradišar
17.00 – 18.00          

 


URNIK od 6. 4. 2020  do 10. 4. 2020

URA PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
10.00 – 11.00        7. b (GEO) – 10.15
Andreja Svetičič (še v zoom-u)
 
11.00 – 12.00        7. a (MAT)
Nika Petelin
 6. c (RU)
Bojan Novak
12.00 – 13.00        6. a
Andreja Svetičič (še v zoom-u)
 
13.00 – 14.00        7. b (MAT)
Nika Petelin
 
14.00 – 15.00          
15.00 – 16.00          
16.00 – 17.00          
17.00 – 18.00          

 

(Visited 12 times, 1 visits today)
Dostopnost