Marec, april 2020 – 8. a – eUčilnica – ARHIV

OBVESTILO – ŠPORT FANTJE (20. do 24. april 2020): Skozi ves teden bo potekal tedenski izziv, tekmovanje med oddelki. Poglej pod zavihek ŠPORT!

RAZREDNA URA

Kako razmišljam-6 klobukov

SLOVENŠČINA

LITERARNI NATEČAJ – Župančičeva frulica – Vabljeni k sodelovanju!

https://www.zik-crnomelj.eu/sl/novice/razpis-za-jubilejno-30-zupancicevo-frulico/

BRALNA ZNAČKA – Mojca Lampret

1. teden (16. 3.-20. 3. 2020) 

2. teden (23. 3.-27. 3. 2020)

3. teden (30. 3.-3. 4. 2020)

Utrjevanje znanja – Prešeren

4. teden (6. 4.-10. 4. 2020)

5. teden (14. 4. -17. 4. 2020)

6. teden (20. 4.-24. 4. 2020)

MATEMATIKA

16. 3. – 20. 3. 2020:  teden1

23. 3. – 27. 3. 2020:  teden2

30. 3.  –  3. 4. 2020:  teden3

6. 4. – 10. 4. 2020:  teden4  rešitve DN

14. 4. – 17. 4. 2020: teden5

20. 4. – 24. 4. 2020: navodila teden6    rešitve6

Dodatne vaje: https://eucbeniki.sio.si/mat8/821/index.html

V datoteki je navodilo za uporabo programa CamScanner, ki vam pride prav v primeru, če doma nimate skenerja, saj deluje na telefonih – CamScanner uporaba.

ANGLEŠČINA

8. razred 16. – 20. 3.      Učni list 1     Učni list 1 – rešitve

8. razred 23. – 27. 3.      Rešitve 2. teden        Bralno raz. 1 + naloga       Bralno raz. 2 + naloga      Bralno raz. 3 + naloga

8. razred 30. 3. – 3. 4.    Bralno 1 + naloga         Bralno 2 + naloga        Bralno 3 + naloga

8. razred 6. – 10. 4.      navodila      Rešitve – 3. teden

8. razred 14. – 17. 4.    navodila

Novo! Vprašanja v zvezi z nalogami in snovjo lahko zastaviš na povezavi.

8. razred 20. – 24. 4.    navodila     Rešitve – 5. teden

GEOGRAFIJA

16. – 20. 3. 2020: 8.a GEO 1. TEDEN

23. – 27. 3. 2020: geo 8 2. teden

30. 3. – 3. 4. 2020: GEO 8 3. TEDEN

6. – 10. 4. 2020: 8.a 4. teden

14. – 17. 4. 2020OCEANIJA

20. – 24. 4. 2020: 8.a VIDEOKONFERENCA         AMERIKA – UVOD IN LEGA                  ANGLOAMERIKA – POVRŠJE

ZGODOVINA

16. – 20. 3. 2020: Vsa navodila so v priponki: 8. a ZGO 1  22. 3. 2020: rešitve 1. tedna  8. r ZGO rešitve 1
NEOBVEZNO – povabilo na Nagradni stripovski natečaj: http://www.muzej-nz.si/si/dogodki/1032-Nagradni-stripovski-natecaj-Zivljenje-v-casu-korona-virusa
24. 3. 2020: delo v 2. tednu:  8. r ZGO 2   29. 3. 2020: rešitve 2. tedna 8. r ZGO rešitve 2
1. 4. 2020: navodila 3. teden 8. r ZGO 3   7. 4. 2020: navodila 4. teden  8. r ZGO 4
14. 4. 2020: rešitve 4  8. r ZGO rešitve 4   16. 4. 2020: navodila 5. teden  8. r ZGO 5

20. 4. 2020: vprašanja 8. r ZGO 6   Minimalni standardi ZGO  

Predstavitve:  Navodila za izdelavo predstavitve   Kriterij

FIZIKA

1. teden: 17. 3. 2020: Učni list 1- 8.r    18. 3. 2020: Reši naloge v delovnem zvezku na strani 48.     Učni list 1- rešitve 8

2. teden: 24. 3. 2020: Zgodovina astronomije         25. 3. 2020: ZVEZDE

3. teden:  Osončje

4. teden: LUNINE MENE

5. teden: UČNI LIST – vesolje

6. teden: GOSTOTA         GOSTOTA – eksperimentalno delo     VESOLJE- rešitve

Kdor želi lahko naredi dodatne vaje na: https://interaktivne-vaje.si/fizika/merjenje.html

KEMIJA

16. 3. 2020: Prehodni elementi, zlitine

19.3.2020:  50.Železo jeklo in rjavenje  Predelaj železo jeklo in rjavenje

23.3.2020: BLEŠČEČI KOVANCI

Vajo je pripravila ga Majda Griz

Učenci, ki ste pri predmetu poskusi v kemiji,  na spletu iščite primerne poskuse za svojo predstavitev.

Naslednji teden vam bom dal podrobnejša navodila. Vsak naj si izbere vsaj dva različna eksperimenta,ker ni za dobiti vseh kemikalij.

29.3- 3.4

53.šesta skupina per sistema

54.halogeni elementi

54.halogeni-elementi-1

6.4 – 10.4

RASTLINE KOT BARVILO (za pirhe)

Uporaba halogenov

14.- 17.4

Preverjanje z rešitvami

PREVERJANJE ZNANJA KEMIJA8r z reš

55.Žlahtni plini

20.4 – 24. 4

56.Silicij je najpomembnejša polkovina

70.KISLINE IN BAZE OKOLI NAS

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

20. 3. 2020: UTRJEVANJE TIT8-kovine

23. – 27. 3. 2020:
Naloga prejšnjega tedna je kar dolga in zadostuje še za tekoči teden. Rešitve lahko oštevilčiš in zapišeš kratke odgovore na list, ki ga boš v šoli prilepil v zvezek, ali seveda natisnjeno nalogo. Rešitve bomo pregledali in popravili v šoli. Zavedam se, da imate učbenike in zvezke v šoli.
Ostanite zdravi!

30. 3. – 3. 4. 2020: Delovni listi TIT-8.r

6. 4. – 10. 4. 2020: TIT 8

14. 4. – 17. 4. 2020: TIT 8

20. 4. – 24. 4. 2020: TIT-8

GLASBENA UMETNOST

16. 03. – 20. 03. 2020: GUM_8.r_1. teden

23. 03. – 27. 03. 2020: Gum 8.a, 2.teden

30. 3. – 3. 4. 2020: Gum 8, 3. teden

6. 4. – 10. 4. 2020: GUM 8.a, 4. teden

14. – 17. 4. 2020: GUM 8.a, GLASBA V KRIŽANKI

20. – 24. 4. 2020: GUM 8, 6.t, REŠITVE (Wagner, križanka)

LIKOVNA UMETNOST

16. 03. – 20. 03. 2020: NAVODILA LUM 8.r

Če imate vprašanja se lahko obrnete name preko službenega e-maila, ki je objavljen na spletni strani šole, pod rubriko govorilne ure.

Želim vam vse dobro in ostanite zdravi.

Navodila LUM

NAVODILA LUM 8.r 2.teden

NAVODILA LUM 8.a r. 3. teden

NAVODILA LUM 8a. r. 4. teden

NAVODILA LUM 8a. 6. teden

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

16. – 20. 3. 2020: Vsa navodila so v priponki: 8. a DKE 1
23. 3. – 3. 4. 2020: navodila za delo: 8. r DKE 2
29. 3. 2020: navodila 8. r DKE navodila 2
1. 4. 2020: navodila 3. teden 8. r DKE 3
7. 4. 2020: navodila 4. teden  8. r DKE 4
15. 4. 2020: navodila 5. teden  8. r DKE 5

21. 4. 2020: 6. teden  8. r DKE 6

ŠPORT

DEKLETA

16. 03. – 20. 03. 2020

23. 03. – 27. 03. 2020

30. 03. – 03. 04. 2020

06.04. – 10. 04. 2020

14. 04. – 17. 04. 2020

20. 04. – 24. 04. 2020  Oddaja poročila

FANTJE

20. do 24. APRIL: PREDPOČITNIŠKI TEDENSKI ŠPORTNI IZZIV!

NAVODILA

TABELA

Malo za motivacijo: UČITELJ MED TEKOM

Raztezne vaje na delovnem mestu

ARHIV: ŠPORT_8.a razred_1. teden , ŠPORT_8.a razred_2. tedenŠPORTNI TEDENSKI IZZIV_končni vrstni redŠPORT_8.a razred_4. tedenŠPORT_8.a razred_5. teden

 DOPOLNILNI/DODATNI POUK – MATEMATIKA

DOPOLNILNI POUK:

1. teden:   https://eucbeniki.sio.si/mat8/828/index.html

2. teden:   vaje2   rešitve

3. teden:   vaje3

4. teden:   vaje4

5.teden:    vaje5

6. teden:   vaje6

DODATNI POUK: Spletno reševanje nalog za šolsko tekmovanje: https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx

 DOPOLNILNI/DODATNI POUK – SLOVENŠČINA

DODATNI POUK

DOD 8.,9. r SLJ

DOD slj 8.,9.r 27. 3. 2020

DOD slj 8., 9.r 3. 4. 2020

DOD 8., 9.r SLJ 10. 4. 2020

DOD slj 8., 9. r 17. 4. 2020

DOD slj 8., 9.r 23. 4. 2020

DOPOLNILNI POUK

Prejšnji teden ste se učili o Prešernu in njegovih delih, sedaj se preizkusite v kvizu.

25. 3. 2020 KVIZ O PREŠERNU, M. Lampret

1. 4. 2020, M. Lampret

8. 4. 2020, M. Lampret

15. 4. 2020, M. Lampret

22. 4. 2020, M. Lampret

 DOPOLNILNI/DODATNI POUK – ANGLEŠČINA

Dopolnilni pouk –

1. teden     2. teden

3. teden: Reši učni list.   Environment    Rešitve

4. teden: Preglej rešitve, nato reši učni list.     Disasters      Rešitve

5. teden: Preglej rešitve, nato reši učni list.     Present perfect     Rešitve

6. teden: Preglej rešitve, nato odgovori na vprašanja na učnem listu.

Dodatni pouk –

Dodatni – križanka   Rešitve     Dodatni – movies   Rešitve     Dodatni – money   Rešitve

Clothes    Rešitve    Extraordinary puzzle     Rešitve     A Snowy Situation    Rešitve

 DOPOLNILNI/DODATNI POUK – FIZIKA

Naloge za področno tekmovanje.

https://www.dmfa.si/Tekmovanja/FiOS/

DOPOLNILNI POUK – GOSTOTA

DOPOLNILNI POUK – PLOŠČINA

DOPOLNILNI POUK – VOLUMEN

 DOPOLNILNI/DODATNI POUK – KEMIJA

Naloge za državno tekmovanje.

Naloge: https://interaktivne-vaje.si/kemija/naloge_8r_9r.html

INTERESNA DEJAVNOST: Z ZNANJEM DO USTVARJANJA

20.,27. 3. in 3. 4. 2020: ID-z znanjem do ustvarjanja

10. 4. 2020: PIRHI, VELIKONOČNI PTIČKI

(Visited 313 times, 1 visits today)
Dostopnost